ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เรื่องของเบียร์ 2 ขวด ที่อยู่ตู้เดียวกันไม่ได้ (4/4)

10 October 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เรื่องของเบียร์ 2 ขวด ที่อยู่ตู้เดียวกันไม่ได้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)การลงทุน เศรษฐกิจ การเงิน เบียร์ เบียร์สิงห์ เบียร์ช้าง ตลาดเบียร์ เบียร์สด ธุรกิจเบียร์ เบียร์ลีโอ