เห็นชอบหลักการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.4 หมื่นตัน

10 October 2017


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.(10 ตุลาคม 2560 ) เห็นชอบหลักการให้การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในการดูแลของรัฐบาลจำนวน 94,168.98 ตัน โดยในเบื้องต้นให้ระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 84,134.73 ตัน ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถระบายได้ก่อน และมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ดำเนินการกำหนดวิธีการระบาย เพื่อนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิจารณาอนุมัติการระบาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เสนอต่อไปรัฐบาล ระบายข้าวโพด