ผบ.ทบ.ลงพื้นที่อยุธยาเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในภาคกลาง

10 October 2017


ผบ.ทบ.ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคกลาง 

10 ต.ค.2560  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก กองทัพบก  เปิดเผยว่า วันนี้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในการ ช่วยเหลือประชาชนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลังจากมอบนโยบายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและหน่วยทหารในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยคลี่คลายสถานการณ์ และดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะ จ.ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท และ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งในขณะนี้โดยตลอดบ่ายวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปยังพื้นที่ รองรับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโบราณสถานสำคัญ อาทิ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำวัดใบบัว ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา เนื่องจากในสัปดาห์นี้ กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพราะมีมวลน้ำจากภาคเหนือเคลื่อนตัวผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางท้ายเขื่อน โดยจะมีการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าทุ่ง ในพื้นที่นาที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำบริเวณวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับภาวะน้ำล้นตลิ่งหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น นั้นคาดว่าจะสามารถป้องกันพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบได้แก่ ศูนย์การทหารม้า,กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์ ,กรมสรรพาวุธทหารบก และมณฑลทหารบกที่ ๑๘ เฝ้าติดตามและแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของอุทกภัยหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งให้ได้ทันต่อเหตุการณ์


ภาคกลาง ผบ.ทบ. อยุธยา พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท น้ำล้นตลิ่ง