“ซีพี ออลล์”ยุติขายเบียร์สดในร้านเซเว่นฯ

10 October 2017


-10 ต.ค.60- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือชี้แจงเรื่องการยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สด โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่ฝ่ายการตลาด ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น จำนวน 18 สาขา ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีคำแนะนำและความห่วงใยจากหลายๆภาคส่วน เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบ จึงพิจารณาและมีคำสั่งให้ยุติโครงการทดลองดังกล่าวแล้ว


ซีพี ออลล์ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น