เครือข่ายต้านเหล้าจี้เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ยุติขายเบียร์สดแบบกดในร้าน

9 October 2017


เหยื่อเมาแล้วขับ-เครือข่ายต้านเหล้า จี้เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ยุติขายเบียร์สดแบบกดในร้าน เหตุกระตุ้นให้อยากดื่ม เพิ่มอุบัติเหตุเมาขับ ซ้ำเติมปัญหาสังคม

วันนี้(9ตุลาคม 2560) ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเมาไม่ขับกรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กว่า 30คน ยื่นหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เพื่อคัดค้านเครื่องกดเบียร์สดในแฟมิลี่มาร์ท เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้อยากดื่ม เพิ่มจำนวนคนเมาขับ เพิ่มอุบัติเหตุ ซ้ำเติมสร้างปัญหาสังคม ทั้งนี้มีผู้แทนบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด มารับเรื่องร้องเรียนแทนนายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า จากปัญหาเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ ที่กำลังถูกสังคมวิพากวิจารณ์ เครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ดังนี้1.ยุติการจำหน่ายเบียร์สด ในร้านสะดวกซื้อ แฟมิลี่มาร์ท เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าปกติทั่วไป เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญส่งผลกระทบทั้งอุบัติเหตุ เจ็บตาย และผลกระทบทางสังคมอีกมาก จึงจำเป็นต้องควบคุม การเพิ่มพื้นที่ขายเบียร์สด ในร้านสะดวกซื้อจึงเป็นปัญหามาก

เพราะเบียร์สดผู้ซื้อต้องรีบดื่ม มีโอกาสเกิดผลกระทบจากการดื่มมากกว่าปกติ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะขายในร้านสะดวกซื้อ ที่ผู้ซื้ออาจจะมีโอกาสนำไปดื่มระหว่างการเดินทาง ดื่มบนรถ หรือดื่มก่อนขับรถ ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดปัญหาสังคม และมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551 หรือแม้กระทั่งโอกาสเกิดการตั้งวงดื่มกันหน้าร้านสะดวกซื้อ ใกล้ร้านก็อาจจะเกิดขึ้นได้ นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยและสุ่มเสี่ยงต่อสารพัดปัญหาที่จากคนเมา ซึ่งยากที่พนักงานขายจะรับมือ เนื่องจากไม่ใช่ร้านเหล้าผับบาร์ที่มี การ์ด รปภ.คอยจัดการ

2. ร้านสะดวกซื้อ ควรเป็นพื้นที่ๆคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างปลอดภัย การที่เด็กๆจะได้พบเห็นคนดื่มเบียร์สดในร้าน หรือหน้าร้านบ่อยๆจนเป็นปกติ จะยิ่งเป็นการสร้างภาพจำ ให้เด็กๆรู้สึกคุ้นชินรู้สึกดีกับการดื่ม และอยากทดลองดื่มเบียร์สดได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ยืนยันในเรื่องนี้

3.เครือข่ายฯขอขอบคุณและให้กำลังใจแฟมิลี่มาร์ทสาขาที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย จนหลายครั้งที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากคนเมาที่เข้ามาก่อกวน หรือทำลายทรัพย์สิน เพียงเพราะอยากซื้อเหล้าเบียร์นอกเวลา อยากซื้อทั้งที่เมาครองสติไม่ได้ และขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าระงับเหตุเหล่านั้นโดยเร็วด้านนายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเมาไม่ขับกรุงเทพฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจน้ำเมาจับมือกันหาผลประโยชน์ ลงทุนเอาเครื่องกดเบียร์สดมาไว้ในร้านสะดวกซื้อ ส่งเสริมให้คนดื่มเบียร์ในเวลาอันรวดเร็ว หรือนำไปดื่มบนรถ สถานที่ที่กฎหมายห้าม เกิดปัญหาเมาแล้วขับตามมามหาศาล และคำว่าเมา คำว่าไม่ตั้งใจ ที่ทำให้ตนเองต้องกลายเป็นเหยื่อของคนเมาแล้วขับมาจนถึงทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่ไม่ได้ก่อ และปัญหานี้ยังส่งผลกระทบกับชีวิตของตนและคนไทยมายาวนาน

“แม้จะมีกฎหมายมาบังคับ มีเครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน แต่ภาคธุรกิจกลับส่งเสริมการขาย ถามว่าสังคมได้อะไร มีแต่จะสูญเสีย แทนที่จะมีจริยธรรมแสดงความรับผิดชอบสังคม แต่กลับดิ้นทุกทางให้ได้ขายสินค้า แล้วถ้าร้านสะดวกซื้อทุกแบรนด์ในประเทศนี้กลายเป็นร้านขายเบียร์สดที่คนเข้าไปดื่มได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาสังคมขึ้นมา จะรับมือไหวหรือไม่ ประชาชนและประเทศชาติสูญเสียมามากแล้ว ทุกวันนี้เราเอาไม่อยู่กับปัญหานี้ อุบัติเหตุตาย15,000 รายต่อปี 1ใน4ผลมาจากสุรา ดังนั้นอย่าไปเพิ่มความเสี่ยง แต่ควรรู้เท่าทันการตลาด รัฐควรมีมาตรการดักทาง จำกัดควบคุม ไม่ใช่ส่งเสริมสนับสนุน”นายเจษฎา กล่าวเครือข่ายต้านเหล้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างเซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท เบียร์สด