สัญญาณ10 ประการ‘ป๋าเปรม’ ต้านโกง ‘รวดเร็ว-รุนแรง-เด็ดขาด’

16 December 2015


นอกจากภารกิจของโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ของมูลนิธิรัฐบุรุษ งานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์เอง หรือภารกิจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว กิจกรรมด้านต่อต้านการทุจริตเป็นอีกงานที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ให้ความสำคัญและมาร่วมงานต่อเนื่อง

25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพิ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ล่าสุดวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ประเทศไทยโปร่งใส...ได้อย่างไร" ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ซ้ำอีกครั้ง

พล.อ.เปรมกล่าวนำทันทีว่า "คอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ผมเกลียดที่สุด" และเรียกร้องให้ร่วมกันต่อต้านทุกวัน ทุกเวลา เพื่อจะได้ต่อต้านการคอร์รัปชันได้ ในทรรศนะของตนคอร์รัปชันคือการปล้นชาติ คนไทยทุกคนถูกปล้นอยู่ตลอดเวลาทุกวัน แม้จะพยายามเอาจริงเอาจังแต่ปัญหาก็ยังอยู่และลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทุจริตเชิงนโยบาย

ปัจจุบันประเทศเรายังไม่โปร่งใส ไม่สะอาด ปัญหาการทุจริตฝังรากลึกจนกลายเป็นการยอมรับวัฒนธรรมการโกง เห็นการเอารัดเอาเปรียบเป็นเรื่องปกติ ระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งตัวเองได้รับประโยชน์ยิ่งพร้อมจะยอมรับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างยิ่ง แม้สถานการณ์ทุจริตจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังพบตัวเลขที่เกิดการทุจริตเป็นจำนวนมหาศาล "พวกเราต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติเราทุกวัน ๆ เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีขจัดให้ตัวเวร ตัวน่ารังเกียจให้หมดไปจากประเทศเราให้ได้"

ทั้งนี้ พล.อ.เปรม เสนอข้อเสนอ 10 ข้อ เพื่อทำประเทศเราให้โปร่งใส คือ 1. เริ่มที่ตัวเราต้องโปร่งใสก่อน ทำตนเป็นตัวอย่างคนรอบข้าง จนสู่องค์กร สังคมและประเทศชาติ 2. หยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ นำระบบคุณธรรมมาใช้แทน ไม่ช่วยเหลือคนโกงไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 3. คนทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริตเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ต้องเลิกคบค้าสมาคมคนโกง องค์กรโกง

4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่เด็กให้ภูมิใจที่ไม่โกง 5.ภาคเอกชนต้องเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าทำธุรกิจโดยไม่โกงทำได้ มั่นคงได้ เจริญก้าวหน้าได้ 6. ไม่ปล่อยคนโกงลอยนวล 7. ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุกวิถีทางเพื่อปราบโกง 8.ผู้บริหารต้องริเริ่ม ทำองค์กรตนเองให้บริสุทธิ์ใสสะอาด มีระบบตรวจสอบ 9. ประชาสัมพันธ์บ่อย ๆ ดัง ๆ ให้ได้ยินกันทุกวันทั่วประเทศ ว่าคอร์รัปชันทำให้ประเทศเสียหายอย่างไร และ

10. การจัดการกับคนปล้นชาติต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาด ใครมาขอร้องก็ไม่ฟัง ยึดกฎหมายเป็นสำคัญ

"ฉะนั้นเราต้องช่วยกันสร้างคนดีให้มาก ๆ ให้คนเลวมีน้อย ทำให้คนไม่ดีไม่มีที่ยืนในสังคม ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย และเราจะได้เห็นแสงสว่างในการปราบคอร์รัปชัน"

เป็น "10 ข้อเสนอ" จากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อล้างโกงสร้างสังคมไทยที่โปร่งใส ที่ว่ากันชัด ๆ เนื้อ ๆ และเป็นกำลังใจอย่างสำคัญ กับงานเดินหน้าสะสางคดีทุจริตฉ้อโกงที่เรียงหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ใกล้ตัดสินชี้ขาดถูก-ผิดเข้าไปทุกขณะ และยิ่งเร้าการเคลื่อนไหวเร่งอุณหภูมิร้อนในบ้านเมืองให้เดือดพล่าน กับแนวทาง "ยึดหลักกฎหมายไม่สนหน้าใคร ด้วยปฏิบัติการที่รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด" ที่ให้ไว้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,113 วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558


พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์