เกาะติดอีอีซี | ส่งเสริม “สมาร์ทซิตี” / “ทุนญี่ปุ่น” เริ่มขยับ

7 October 2017


เกาะติดอีอีซี

ส่งเสริม “สมาร์ทซิตี”
นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้บีโอไอไปจัดทำมาตรการ พร้อมรายละเอียดการส่งเสริมการลงทุนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ทั้งในส่วนที่เป็นมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มีความทันสมัยและรองรับเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานเร่ืองดิจิตอล และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างเมืองอัจฉริยะ นำร่องพัฒนาต้นแบบใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เชียงใหม่, ขอนแก่น และ 3 จังหวัด ในพื้นที่อีอีซี โดยจะสร้างเสร็จในปี 2561
ทุนญี่ปุ่นเริ่มขยับ
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ นักลงทุนญี่ปุ่นหลายรายมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่อีอีซี เช่น บริษัท ฮิตาชิฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เพื่อลงทุนในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่, บริษัท ฟูจิฟิล์มฯ ได้ยื่นข้อเสนอต่อ สกรศ. ที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะฯ สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารแห่งอนาคต, บริษัท อัซบิลฯ สนใจลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และบริษัท เอ็นอีซีฯ สนใจสมาร์ทซีตี เป็นต้น
“เชลล์” เล็งลงทุนในอีอีซี
นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุน ว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนตั้งสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อีอีซีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้น้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ ทั้งสถานีบริการน้ำมันตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองอยู่

นอกจากนี้ จากที่ภาครัฐมีนโยบายก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนสายต่าง ๆ รวมถึงมอเตอร์เวย์ในพื้นที่อีอีซี ก็จะเป็นโอกาสให้บริษัทจำหน่ายยางมะตอยในการก่อสร้างถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,302 วันที่ 5-7 ต.ค. 2560ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ สมาร์ทซิตี้ EEC อีอีซี ทุนญี่ปุ่น