นายกฯพอใจการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

7 October 2017


นายกฯพอใจการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ กำชับเจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมา ยึดประโยชน์ชาติ ไม่เลือกปฏิบัติ ยืนยันเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยวในประเทศควบคู่กัน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิดพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยพอใจภาพรวมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทและห้างร้านที่มีพฤติการณ์เกี่ยวพันกับทัวร์ศูนย์เหรียญ 29 แห่ง ในความผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

“นายกฯกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเพื่อลดการผูกขาดและการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยส่วนจะมีความผิดอื่นๆเช่นหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วยหรือไม่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและทำงานอย่างต่อเนื่องก่อนพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่าทุกคนทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ได้อิงอยู่กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งและจะขยายผลไปยังผู้ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญต่อไปในอนาคต”

อย่างไรก็ตามนอกจากการปราบปรามการกระทำความผิดทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างจริงจังแล้วรัฐบาลยังได้นำข้อมูลข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แจ้งข้อมูลผ่านหน่วยงานของจีนที่ทำงานร่วมกับทางการไทยไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วย เช่น การบริการที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้ การขอคืนสินค้าหรือบังคับให้ซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

ทั้งนี้การท่องเที่ยวจีนประจำประเทศไทย(CNTO)ได้ยกโมเดลของไทยที่บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มธุรกิจทัวร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างจริงจังเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอื่นๆขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพของบริษัททัวร์ในจีนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุด้วยว่า ระหว่างปี 2558 –2559มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น2.7ล้านคนและไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น5ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 3รองจากสหรัฐฯและสเปนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทัวร์เหรียญ


นายกฯ ทัวร์ศูนย์เหรียญ ปราบปราม