ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : สินค้าไทยกับการส่งออก (4/4)

6 October 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น สินค้าไทยกับการส่งออก โดย คุณนภาจรีย์ แววรัตน์ ผอ.สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)กระทรวงพาณิชย์ การลงทุน เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเงิน ส่งออก การค้า สินค้าไทย