กสทช. รับแผน TOT ฮัลโหลบ้าน

11 October 2017


กสทช. เห็นชอบแผนรองรับ “ฮัลโหลบ้าน” ของ “ทีโอที” จำนวน 900,000 เลขหมาย หลัง “ทีเอ” สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เตรียมตั้งรักษาการประธาน กสทช. หลังบอร์ดครบวาระ ยันเดินหน้ายกประมูลคลื่น 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น. นี้ จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม เมื่อเข้าสู่วันที่ 29 ต.ค. 2560 ก็จะเริ่มเข้าสู่แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 946,441 เลขหมาย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา พร้อมให้สำนักงาน กสทช. ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการในส่วนนี้ หากได้รับผลกระทบจากการใช้งานให้สำนักงานรีบนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. โดยเร่งด่วนต่อไป ซึ่งหลังจากนี้หากประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าวพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตามแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2560 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน หรือ โทรศัพท์บ้าน ในพื้นที่เขตนครหลวงของเทเลคอมเอเชียเดิม (ทรู) จะยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเลขหมายโทรศัพท์เดิม แต่จะไม่สามารถชำระค่าบริการได้ที่ทรูช็อปแล้ว ต้องไปชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าของทีโอทีแทน
นอกจากนี้แล้ว บอร์ด กสทช. จะมีการประชุมบอร์ดวาระพิเศษ เพื่อเลือกกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่มาทำหน้าที่แทนประธาน กสทช. ในช่วงที่รักษาการ เนื่องจาก พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ครบวาระเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 5 ต.ค. นี้ สำหรับคณะกรรมการ กสทช. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช., พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช., พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กสทช. ด้านโทรคมนาคม, พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.

อย่างไรก็ตาม การประชุมของคณะกรรมการ กสทช.ชุดรักษาการ ทำหน้าที่ได้แต่งานประจำ ส่วนการยกร่างเพื่อประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้วางแผนและทำงานล่วงหน้าไปก่อนระหว่างรอกรรมการ กสทช.ชุดใหม่

“เมื่อกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ที่ถูกคัดเลือกเข้ามา จะได้เดินหน้าเปิดประมูลได้ทันที สำนักงาน กสทช. คงไม่ให้คลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะหมดสัญญาในเดือน ก.ย. 2561 เข้าสู่มาตรการเยียวยาอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา มีบทเรียนมาแล้วว่า สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ”

นอกจากนี้แล้ว เมื่อมีการยกร่างประมูลทั้ง 2 คลื่นแล้ว กรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ก็จะเข้ามารับรองและประมูลต่อไป กรรมการชุดนี้คงไม่มีการประมูลในเดือน ธ.ค. 2560 แต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,303 วันที่ 8-11 ต.ค. 2560กสทช ฐานเศรษฐกิจ TOT โทรศัพท์บ้าน ประมูลคลื่น ทีเอ