กสิกรไทยยันจีดีพีไทยโต3.7%อานิสงก์ส่งออก

5 October 2017


 

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พร้อมผู้บริหารแถลงข่าว "ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย" คาดจีดีพีปี 2560 มีทิศทางปรับเพิ่มเป็น 3.7% หลังการส่งออกและท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการปรับประมาณการส่งออกในปีนี้มาอยู่ที่ 7% จากการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยทั้งสหรัฐอเมริกา จีน อียู และญี่ปุ่น

นางสาวณัฐพร  ตรีรัตน์ศิริกุล  ผู้บริหารงานวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยกล่าวว่า การปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปี2560 เป็น 3.7%(กรอบประมาณการ 3.5-4%) จากเดิมอยู่ที่ 3.4% โดยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกทั้งปีเป็น 7%(กรอบประมาณการ5.5-9.5%)จาก 3.8%  และภาคการท่องเที่ยวที่เห็นนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมา ทั้งนี้จะเห็นว่า การขยายตัวของการส่งออกไทยมาจากสินค้ารายการหลักๆ ได้แก่  อิเล็กทรอนิกส์  ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง  เป็นต้น

เมื่อเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้ดีจากวัฎจักร อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงสร้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศเพื่อนบ้านจะได้อานิสงก์มากกว่าไทย(ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  สิงคโปร์  ) และสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งราคาพลังงาน หรือราคาน้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ไทยจะส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปยังประเทศCLMV หากเทียบมาเลเซีย  อินโดนีเซีย หรือสิงคโปร์ที่มีก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น ภาคส่งออกไทยยังมีประเด็นเชิงโครงสร้าง จึงสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้

อย่างไรก็ตาม  การส่งออกที่ขยายตัวดียังส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจในประเทศไม่ทั่วถึง ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรเริ่มชะลอ  ทำให้การใช้จ่ายครัวเรือนยังกระจุกตัวในสินค้าคงทน แต่มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐจะช่วยประคองภาพการบริโภคเอกชน

ด้านการลงทุนภาครัฐนั้น เนื่องจากไตรมาส2ที่ผ่านมาติดลบจึงดึงให้การลงทุนภาครัฐทั้งปี แต่โดยภาพรวมภาครัฐยังคงขับเคลื่อนการลงทุนได้ในครึ่งปีหลังและการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจที่ยังดี ส่วนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีแผนลงทุนระยะ 7ปีซึ่งตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้น ดังนั้นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

" 8เดือนการส่งออกขยายตัว 8.9%มาจากการขยายตัวของสินค้ารายการหลักๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เกือบครึ่ง  ซึ่งแนวโน้มช่วง 4เดือนหลังการเติบโตอาจชะลอลงจากฐานสูงปีก่อน”


จีดีพี กสิกรไทย ส่งออก