สังคมเรียกร้อง เสวนาโต๊ะกลม ถกร่างกฎหมายเก็บ ‘ภาษีน้ำ'

3 October 2017


 

กรณีการถกเถียงร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ....ที่มีบางฝ่านในกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ....ของสนช.ออกมาให้ข้อมูลว่าจะมีการเก็บภาษีการใช้น้ำจากทุกฝ่ายในสังคม เพื่อก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม จนมีเสียงต่อต้านจากหลายฝ่ายในสังคม
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ  สปริงนิวส์ทีวีดิจิทัลช่อง 19นำเสนอประเด็นสนช.เตรียมยกร่างกฎหมายการเก็บภาษีน้ำจากผู้ใช้น้ำโดยมีการนำเทปบันทึกการลงพื้นที่สำรวจความเห็นประชาชนลุ่มน้ำแม่กลอง นำโดยพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ....นั้น“ภาณุมาศ  ทักษณา” ซึ่งเป็นผู้ชมรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจส่งจดหมายถึง “บากบั่น บุญเลิศ” บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสปริงนิวส์ ในฐานะผู้ดำเนินรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ โดยเนื้อความดังกล่าวสรุปความว่า ขอเสนอแนะผ่านรายการนี้ไปยังรัฐบาลชุดนี้ว่าควรตั้งการชลประทานแห่งชาติโดยรวบรวมหน่วยงานที่บริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำทั้งหมด 42 หน่วยงานจากทุกกระทรวงมารวมอยู่ที่หน่วยงานที่เสนอขึ้นขณะเดียวกันผู้ชมรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจที่แสดงความเห็นผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ของฐานเศรษฐกิจนั้น สะท้อนว่ารายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจควรจัดเสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีน้ำโดยเชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนาผ่านรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจด้วย


พ.ร.บ. รัฐ เก็บภาษี ภาษีน้ำ