‘ทีเส็บ’ปั้นไมซ์ต่างชาติ ปี 61 ลุ้นแตะ 1.12 แสนล้าน

7 October 2017


การขับเคลื่อนเป้าหมายรายได้ธุรกิจไมซ์ สำหรับงบประมาณปี 2561 ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ วางเป้าหมายดึงนักเดินทาง กลุ่มไมซ์จากทั่วโลกกว่า 1.192 ล้านคน เข้ามาจัดงานไมซ์ (มีตติ้ง-อินเซนทีฟ-คอนเวนชัน-เอ็กซิบิชัน) ในไทย โดยคาดหวังรายได้เข้าประเทศกว่า 1.12 แสนล้านบาทนั้น

**ชู3จุดเด่นแคมเปญตลาด
กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดไมซ์ในปีหน้า เราจะเห็นว่าทีเส็บ เลือกเปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาดว่า “THAILAND CONNECT Your Vibrant Journey to Business Success, decoded with chapters of possibilities” หรือชื่อในภาษาไทยว่า “ไทยแลนด์ คอนเน็กต์ สีสันของการเดินทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ถอดรหัสความสำเร็จด้วยพลังแห่งสีสันของโอกาสที่ไม่รู้จบ” ซึ่งเป็นการต่อยอดแคมเปญในปีที่ผ่านมา ที่เน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนของภูมิภาค หรือที่เรียกว่า Bleisure (Business and Leisure) Destination

โดยแคมเปญใหม่นี้ทีเส็บตอกยํ้าจุดเด่นของไทยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรก คือ ความหลากหลายของสถานที่และจุดหมายในการจัดกิจกรรมไมซ์ (Fascinating destination) ที่รองรับกิจกรรมแบบ Bleisure การันตี จากการจัดอันดับในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลก อาทิ ไทยได้อันดับที่ 24 ของโลก รวมทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใหม่ ก็ติดอันดับต้น ในฐานะเมืองแห่งการประชุม โดยสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ICCA) ด้านการทำธุรกิจไทย ติดอันดับที่ 46 ในฐานะเมืองที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ โดย World Bank ด้านท่องเที่ยวภูเก็ตติดอันดับที่ 25 ของโลกในฐานะเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดย Tripadvisor

ทั้งในขณะนี้จะเห็นการขยายตัวด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมต่างๆ ทั้งบก นํ้า อากาศ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 39 แห่งของไทย เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 277 ล้านคนต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า เมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม รวมถึงสถานที่จัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไอคอน สยาม หรือศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น ที่จะเปิดในปีหน้า

ด้านที่ 2 คือ อำนาจทางธุรกิจ (business Empowerment) จากโอกาสของแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรม (New S Curve) รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี การยกระดับการใช้ระบบดิจิตอลของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2560-2564 และ ด้านที่ 3 คือ บุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น (Professional Passion) ซึ่งบุคลากรไมซ์ไทยมีทักษะในการทำงานระดับมาตรฐานนานา ชาติได้ ทั้งความพร้อมในการต้อนรับอย่างไมซ์เลน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

**อัดฉีด1แสน-1ล.หนุนจัดไมซ์

ไม่เพียงแต่การเน้นเรื่องของการสื่อสารแคมเปญทางการตลาดเท่านั้น ทีเส็บยังได้เปิดตัวโปรโมชันแคมเปญในการสนับสนุนการเข้ามาจัดงานด้านไมซ์ในไทย ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-สิ้น เดือนกันยายน 2561 โดย “โปร โมชันแคมเปญของธุรกิจ Meetings & Incentives” จะประกอบไปด้วย 1. Meet NOW เป็นการสนับสนุนการจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในรูปแบบที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรเพื่อสร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับนักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ 100 คนขึ้นไป และมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน

2. Meet SMART เป็นการสนับสนุนการจัดงานประชุมของกลุ่มลูกค้าองค์กร/บริษัทภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ในรูปเงินสนับสนุน สูงสุด 100,000 บาทต่องาน ซึ่งทีเส็บวางกรอบไว้ว่าผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีนักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุมองค์กร/บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจใน 5 อุตสาหกรรมหลักภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติจำนวน 100 คนขึ้นไป มีระยะเวลาการจัดงานประชุมอย่างน้อย 2 วัน

3. Meet MEGA เป็นการสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบเงินสนับสนุน สูงสุด 1 ล้านบาทต่องาน ร่วมกับการสนับสนุนที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน ให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยดึงงานขนาดใหญ่ให้เข้ามาจัดในไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติจำนวน 3 พันคนขึ้นไป มีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน มีการจัดงาน ณ สถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน Thai MICE Venue Standard (TMVS)

ส่วน “โปรโมชันแคมเปญของคอนเวนชัน” จะใช้ชื่อว่า แคมเปญ Convene in Paradise ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุน 3 รูปแบบคือ สนับสนุนทางการเงินสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อย 1 พันคน สนับสนุนทางการเงินสูงสุด 1 ล้านบาท โดยเป็นการประชุมภายใต้ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อย 500 คน และสนับสนุนทางการเงินสูงสุด 3 แสนบาท สำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อย 200 คน ซึ่ง 80% เป็นผู้เข้าร่วมงานจากประเทศเดียวกัน

สุดท้ายเป็น “โปรโมชันแคมเปญของธุรกิจเอ็กซิบิชัน” ที่เรียกว่า EXHIBIZ IN MARKET เพื่อดึงกลุ่มสมาคม สมาพันธ์ หอการค้า และภาครัฐบาล ในต่างประเทศ ให้นำคูหานานาชาติ เข้ามาร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในไทย และเป็นงานที่ทีเส็บให้การสนับสนุน จะได้รับเงินสนับสนุน 1.5 พันดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งแคมเปญดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ขายให้กับธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติของไทย ทำให้ไทยครองตำแหน่งอันดับที่ 1 ในอาเซียนด้านพื้นที่ขายสุทธิสูงที่สุด

รวมถึงแคมเปญ CONNECT Businesses เพื่อดึงกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศอาเซียนบวก 6 เพื่อทำการจับคู่ธุรกิจและเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทย และแคมเปญ Premier Exhibition Access Program โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การเชื่อมโยงภาครัฐ และการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้จัดงานจากต่างประเทศที่สนใจนำงานแสดงสินค้านานาชาติเข้ามาจัดในไทย

**โฟกัสกลุ่มไมซ์เอเชีย
สำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดไมซ์จากต่างประเทศ ทีเส็บจะเน้นทำการตลาดในเอเชียเพิ่มขึ้น เพราะเดินทางมาได้บ่อย ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงในการเดินทางมาจัดงานในไทยโดยเฉพาะจากจีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยการจัดงานที่น่าสนใจมีหลายงาน เริ่มจาก Herbalife China Extravaganza ช่วงวันที่ 13-16 ตุลาคมนี้ ที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2 หมื่นคน งาน Herbalife North Asia Extravaganza วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561 ที่มีผู้เข้าร่วมงานราว 1 หมื่นคน งาน MDRT Experience and Global Conference ที่จะมีผู้เข้าร่วมงานราว 8 พันคน งานสัมมนาของแอมเวย์ ไต้หวัน ช่วงปลายปีหน้าที่จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

งานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาจัดงานในไทย และทั้งหมดล้วนเป็นทิศทางในการส่งเสริมตลาดไมซ์ของไทยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,302 วันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ทีเส็บ ต่างชาติ ไมซ์