MRT แจ้งหยุดการขายชั่วคราวโปรโมชั่นเติมเที่ยว 30 วัน

30 September 2017


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งหยุดการขายชั่วคราวโปรโมชั่นเติมเที่ยวโดยสาร แบบ 30 วัน จำกัดเที่ยว (Blue Line Trip Pass) สำหรับบัตรโดยสารชนิดเติมเงินประเภทบุคคลทั่วไป (Adult card) ซึ่งมีการเริ่มจำหน่ายแพ็กเกจเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะหยุดการขายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้โดยสารที่เติมโปรโมชั่นเติมเที่ยวโดยสาร แบบ 30 วัน จำกัดเที่ยวยังสามารถใช้งานได้จนกว่ามูลค่าเที่ยวเดินทางจะหมด 


MRT หยุดการขาย