ผลโพลชี้ปชช.มองคดียิ่งลักษณ์ อาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมือง

30 September 2017


ผลการตัดสินจำคุก 5 ปี คดีจำนำข้าวของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ในทัศนะประชาชน

ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีมติเอกฉันท์พิพากษาให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี "น.ส.ยิ่งลักษณ์" คดีจำนำข้าว     เป็นเวลา 5 ปี ไม่รอลงอาญา และยังมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพื่อให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศภายหลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเสร็จสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1)  ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการตัดสินจำคุก 5 ปี คดีจำนำข้าวของอดีตนายกฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์

อันดับ 1  คำตัดสินของศาลเป็นไปตามที่คาดไว้  67.07%

อันดับ 2  อาจส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมือง 64.44%

อันดับ 3  เป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองทุกคน  61.76%

อันดับ 4  อยากให้ติดตามข่าวสาร รับฟังข้อมูลอย่างมีสติ  56.85%

อันดับ 5  ขอให้ดำเนินการเอาผิดกับคดีอื่นๆที่มีการทุจริตคอรัปชั่นด้วย  55.15%

 

2)  จากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการสร้างความปรองดองหรือไม่?

อันดับ 1 ค่อนข้างมีผลกระทบ 32.84%

เพราะ เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมือง เป็นพรรคใหญ่ มีฐานเสียงจำนวนมาก อาจกระทบต่อการให้ความร่วมมือทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 มีผลกระทบมาก 24.20%

เพราะ มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ยิ่งเพิ่มความขัดแย้ง แบ่งฝ่ายกันมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 21.90%

เพราะ รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลได้ เป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 21.06%

เพราะ ต้องการให้บ้านเมืองสงบ เห็นความปรองดองจากทุกฝ่าย ประชาชนมีความเข้าใจ แยกแยะได้ ฯลฯ

 

3)  จากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่?

อันดับ 1 ค่อนข้างมีผลกระทบ 36.71%

เพราะ เป็นประเด็นที่นำมาถกเถียง โต้แย้ง โจมตีกันไปมา อาจมีคลื่นใต้น้ำ เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2 มีผลกระทบมาก 27.13%

เพราะ สกานการณ์ทางการเมืองถูกจับตามองมากขึ้น กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ทำให้เกิดมาตรฐานในการตัดสินและตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 19.69%

เพราะ การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 16.47%

เพราะ รัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด ควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนไหวชุมนุม แต่ละพรรครอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ฯลฯ

 

4)จากผลการตัดสิน ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่?

อันดับ 1 มีผลกระทบมาก 37.07%

เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรค เป็นผู้ที่ได้รับความนิยม ประชาชนให้ความสนใจ พรรคต้องหาผู้นำใหม่ ฯลฯ

อันดับ 2  ค่อนข้างมีผลกระทบ 35.23%

เพราะ ทำให้ต้องวางแผนและปรับกลยุทธ์ใหม่ อาจเกิดปัญหาภายในพรรค มีความเห็นที่แตกต่างกัน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 16.02%

เพราะ เป็นพรรคใหญ่ มีชื่อเสียง ประชาชนยังให้ความสนใจ ชื่นชอบ พิจารณาเลือกจากพรรค ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 11.68%

เพราะ น่าจะมีการเตรียมรับมือไว้แล้ว ยังมีสมาชิกที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน มีคนที่มีความรู้ความสามารถ ฯลฯ
การเมือง สวนดุสิตโพล ยิ่งลักษณ์