ดันไทยฮับสินค้าไลฟ์สไตล์ จัด3บิ๊กเทรดโชว์เงินสะพัดกว่า2,000ล้าน

4 October 2017


ชง 3 บิ๊กเทรดโชว์ “BIFF&BIL/BIG+BIH /TIFF” ดันไทยฮับการผลิต การตลาดและการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมผู้ผลิตกว่า 1,000 บริษัท กว่า 2,000 บูธ คาดมีผู้เข้าชมกว่า 6 หมื่นรายมูลค่าการซื้อขายกว่า 2,000 ล้านบาท

ในธุรกิจสินค้าแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ระดับโลกแล้ว ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ ด้วยจุดเด่นที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น concept store, multibrand store, selected shop ที่รวมสินค้าหลากสไตล์หลายหมวดหมู่ไว้ในร้านเดียวกัน ตอบโจทย์ความต้องการและแนวโน้มตลาดที่มีการเปลี่ยน แปลงได้ตลอดเวลา และเพื่อ ตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ที่ต้องการย่นระยะเวลา ลดภาระการเดินทาง การสั่งซื้อสินค้า แต่ต้องการสินค้าไลฟ์สไตล์ครบทุกวงจร ทำให้การจัดแสดงสินค้าที่รวบรวมผู้ประกอบการไทยมาไว้ในงานเดียวกัน เป็นที่ต้องการและประสบความสำเร็จ มีนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาจำนวนมาก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “STYLE” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวม 3 งานแสดงสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง “Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair” หรืองาน BIFFBIL งานของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน “Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair” หรืองาน BIG + BIH และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ “Thailand International Furniture Fair” หรือ TIFF โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ กลางการผลิต การตลาด และการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนั้าของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

สมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์“การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน(Exhibitor) ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้เข้าชมงาน (Visitor) อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพในการผลิตและออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ”

สำหรับงาน STYLE ครั้งนี้มีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 1,000 บริษัท โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า 930 บริษัทและต่างชาติ 70 บริษัท อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็น ต้น กว่า 2,000 บูธ บนพื้นที่กว่า 4 หมื่นตารางเมตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานจะนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ 5 หมวด ได้แก่ กลุ่มสินค้าแฟชั่น (BIFF) กลุ่มสินค้าเครื่องหนัง (BIL) กลุ่มของขวัญ (BIG) กลุ่มของตกแต่งบ้าน(BIH) และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้แบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจวันที่ 17-19 ตุลาคมและวันจำหน่ายปลีกวันที่ 20-21 ตุลาคม

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ซื้อและผู้นำเข้า อาทิ การเจรจาธุรกิจ Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจใน Buyer Lounge เพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจ พร้อมล่ามภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี DITP SERVICE CENTER ซึ่งรวบรวมบริการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการขยายตลาดส่งออกในต่างประเทศ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าในงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และ Showcase ต่างๆ กว่า 20 นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการแนวโน้มแฟชั่น ปี 2018 (Trend Forum 2018) นิทรรศการ T-STYLE นิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก 2560 (Talent Thai 2017) นิทรรศการ 60+ เพื่อนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ โครงการ I+D Style cafe การจำลองร้านคาเฟ่ต้นแบบยุคใหม่ โครงการแม็คสมาร์ท (MC Smart) ร่วมกับบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างงานศิลปะ งานออกแบบ และงานแฟชั่นโดยการนำเศษผ้ายีนส์และวัสดุเหลือใช้จากการผลิตยีนส์แม็ค เป็นต้น

ด้านการตลาดกรมได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังหัวเมืองใหญ่ของไทยและประเทศต่างๆ ที่มีสำนักงานของ DITP ตั้งอยู่กว่า 50 ประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดโรดโชว์ไปยังประเทศกัมพูชาและเกาหลีใต้ เพื่อนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจากทั้งประเทศจีน เกาหลี ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เข้าร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่นรายจากทั่วโลก โดยเฉพาะจาก สหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ทั้งจากผู้นำเข้ารายใหญ่ ตัวแทนจัดซื้อ ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก นักออกแบบ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วกว่า 500 ราย โดยมาจากไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และอินเดีย ฯลฯ โดยคาดว่าจากการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าการสั่งซื้อภายในงานกว่า 2,000 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,301 วันที่ 1 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560


แฟชั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าไลฟ์สไตล์