ไอคอนสยามส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสิน

29 September 2017


ไอคอนสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท จัดงานส่งมอบ “โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดยร่วมบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในเขตคลองสานให้กลับมาอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีกทั้งช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ต่อไปนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า นโยบายของไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านานล่าสุดไอคอนสยาม ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท บูรณะพื้นที่และปรับภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะครบวงจรในเขตคลองสานให้สวยงาม พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและเป็นพื้นที่สาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีขนาดพื้นที่ 20 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่มากว่า 20 ปี ปัจจุบันสภาพโดยรวมของสวนสาธารณะแห่งนี้มีสภาพเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและบูรณะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สวนสาธารณะของชาวคลองสานกลับมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เริ่มดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฏาคม- กันยายน 2560 โดยบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ บริเวณสวนด้านหน้าทางเข้า และทางเดินโดยรอบสวน, ศาลาพักผ่อนหย่อนใจ, จัดทำลานเครื่องออกกำลังกายใหม่ พร้อมนำอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ๆ มาเพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำเดิม และสร้างห้องน้ำเพิ่ม เป็นต้นวันงานยังมีกิจกรรม “ไอคอนสยาม ชวนกันทำดี แต้มสีสวนป่า” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตคลองสาน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เหลืองอร่ามด้วยดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดือนตุลาคมศกนี้อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกร และสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี นอกจากนั้นน้องๆ ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 2 ได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีรั้วกำแพงบริเวณลานเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกด้วยกรมทางหลวงชนบท ไอคอนสยาม เขตคลองสาน สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ