กรธ.นัดประชุม 30 ก.ย.พิจารณาร่างกฎหมายป.ป.ช.

29 September 2017


กรธ. นัดประชุม 30 ก.ย.พิจารณาร่างกฎหมายป.ป.ช.ชี้เหตุประชุมนานเพราะรายละเอียดมาก

 

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า วันที่ 30 ก.ย. นี้ ทาง กรธ.จะมีการประชุมเพิ่มเติมจากวันปกติ และคาดว่า จะให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น ซึ่งเหตุผลที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายนี้นานกว่าปกติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และมีมาตรามากถึง 200 มาตรา

นายมีชัย กล่าวต่อถึงโครงสร้าง ป.ป.ช.จังหวัดว่า จะให้มีแต่สำนักงานและเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยจะให้มี ป.ป.ช.ภาค ที่มีพนักงานไต่สวนโดยการดูแลของกรรมการ ป.ป.ช. เพราะหากอยู่ที่จังหวัด จะเกิดปัญหาความคุ้นเคยใกล้ชิดในพื้นที่


กรธ. มีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายป.ป.ช.