ปล่อยแถวจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

29 September 2017


พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต รองราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสาปล่อยแถวกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29- 30 กันยายน 2560

โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกรุงเทพฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกันทาสีรองพื้นรอบคูเมืองเดิม บริเวณคลองหลอด ไปจนถึงปากคลองตลาด รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร พร้อมเก็บขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ ลานคนเมือง สำนักงานกรุงเทพมหานครจิตอาสา สำนักพระราชวัง