พาณิชย์ปล่อยคาราวานรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่

28 September 2017


พาณิชย์ปล่อยคาราวานรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ ช่วยกระจายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อยใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกพื้นที่ แก้ปัญหาร้านค้าติดตั้งเครื่องอีดีซียังไม่พร้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ปล่อยขบวนคาราวานรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ กว่า 365 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยอาจจะมีจำนวนรถมากกว่า 1คัน ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของจำนวนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ โดยรถดังกล่าวจะไปยังหมู่บ้าน และตำบลต่างๆทั่วประเทศ กว่า 2,000 ตำบล เพื่อช่วยกระจายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ กว่า 300 รายการ ให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสำหรับบางพื้นที่ที่ ร้านค้าประชารัฐมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ถือบัตร และบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอีดีซีแล้ว รวมกว่า 4,100 แห่ง

ส่วนรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องอีดีซี คาดว่าภายในวันที่ 4 ตุลาคม จะสามารถติดตั้งเครื่องอีดีซีได้ครบทั้งหมด 365 หน่วย แล้วยังจะมีจำนวนรถเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถรูดซื้อสินค้าตามวงเงินที่ได้รับ ซึ่งกรมบัญชีกลางให้ข้อมูลว่าขณะนี้ สามารถกระจายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศแล้วกว่า 31% จากจำนวนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 11.6 ล้านคน ซึ่งจะทยอยแจกบัตรอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้ได้ใช้สิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครบ โดยมั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าอุปกรณ์การศึกษา และสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ราคาถูกกว่าท้องตลาด 15-20% ได้อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.60) จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความพร้อม และการเตรียมการสำหรับการเริ่มดำเนินการของร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้รูดซื้อสินค้าในวันที่ 1 ตุลาคม โดยมั่นใจว่าร้านค้าประชารัฐกว่า 5,000 ร้านค้า สามารถให้บริการได้ใน วันที่ 1 ตุลาคม และพยายามจะเพิ่มจำนวนร้านค้าประชารัฐให้ได้ถึง 20,000 ร้านค้าในปีนี้


พาณิชย์ คาราวาน รถธงฟ้า