26ต.ค.รฟม. พร้อมบริการรถไฟฟ้า MRTฟรีทั้ง2สายจนถึงตี2

27 September 2017


รฟม. เตรียมพร้อมให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

ตามที่ รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย คือ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง) ดังนี้- วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้บริการรถไฟฟ้าฟรีทั้ง 2 สาย และจะขยายเวลาเปิดให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. (ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560)
- วันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2560 ให้บริการรถไฟฟ้าฟรีเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตั้งแต่เวลา 05.30 - 24.00 น.

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงพระราชพิธีฯ รฟม. ได้สั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย จัดเตรียมแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในกรณีที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก

โดยรถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำเงิน ได้จัดเตรียมรถไฟฟ้าให้บริการสูงสุดจำนวน 19 ขบวน และสายสีม่วง ให้บริการสูงสุดจำนวน 12 ขบวน มีการจัดเตรียมเหรียญโดยสารให้เพียงพอและการตั้งจุดออกเหรียญโดยสาร/คูปอง นอกห้องออกบัตรโดยสาร จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาลหากมีผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของระบบและอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100 % เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รฟม. มีอาคารและลานจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ที่ให้บริการฟรีในช่วงพระราชพิธีฯ ดังนี้- รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะให้บริการจอดรถฟรีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เฉพาะอาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว และ อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น.
- รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะให้บริการจอดรถฟรีในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 ทุกอาคารจอดรถ ซึ่งมีจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และอาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 01.00 น.

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และศูนย์วิทยุพสุธา รฟม. โทร. 0 2938 3666การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) รถไฟฟ้า MRT