'เอเซียพลัส' มองหุ้นไทยไตรมาส 4 สดใสวิ่งแตะ 1,700 จุด

27 September 2017


ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัสมองตลาดหุ้นไทยไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ยังสดใส SET Index มีแนวโน้มปรับขึ้นแตะระดับ 1700 จุด โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาหุ้นไทยยัง laggard หุ้นในภูมิภาค ด้วย PE ต่ำราว 15-16 เท่า ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนากลับมาฟื้นตัว หนุนกระแส Fund Flow ยังไหลเข้าลงทุนในเอเชีย

นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนนี้ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับขี้นแตะระดับ 1700 จุดได้ และในระยะ 12 เดือนข้างหน้า เป้าหมายดัชนีฯ อยู่ที่ 1766 จุด โดยมองภาพรวมตลาดหุ้นไทยสดใสขึ้น จึงแนะให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยเป็น 60% ของพอร์ตจากเดิม 50% เน้นหุ้นที่ผลประกอบการงวดครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเติบโตดี และราคายังปรับขึ้นไม่มาก เพราะจะฟื้นตัวได้ดี เมื่อตลาดผ่านการปรับฐานไปแล้ว

“หุ้นอาจมีการพักฐานบ้าง เพราะขึ้นมาค่อนข้างเร็ว เป็นเรื่องปกติ เรามองภาพตลาดจากนี้ไปจนถึงปีหน้าดีขึ้น ช่วง 3 เดือนนี้ น่าจะได้เห็นดัชนีฯแตะ 1700 จุด ปีหน้าก็ยังขยับขึ้นได้อีก เป้าหมายปีหน้าเราทำไว้อยู่ที่ 1766 จุด”นางภรณี กล่าว

นางภรณี กล่าวว่า ปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทย มีทั้งในและต่างประเทศ ในต่างประเทศนั้น มองว่าเศรษฐกิจโลกปี 2560-2561 ยังฟื้นตัวตัวต่อเนื่อง ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา เช่น สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มที่ อัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ปีนี้สหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 2 ครั้ง และคาดว่าจะขึ้นอีกครั้งปลายปี พร้อมทั้งเตรียมลดขนาดงบดุลลง 50% จากยอดสินทรัพย์ 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ยุโรปและและอังกฤษเศรษฐกิจเติบโตเช่นกัน และเป็นประเทศที่คาดว่าจะใช้นโยบายการเงินตึงตัว โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2561 ตามสหรัฐฯ แต่ยุโรปยังมีปัญหาหนี้สาธารณะในบางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงว่ายุโรปจะแตกสลาย หากมีบางประเทศจะแยกตัวออกจากยุโรปเหมือนอังกฤษ (Brexit) เช่น อิตาลี ที่จะมีการเลือกตั้งในไตรมาสแรกปีหน้า

สาหรับเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาทุกประเทศกลับมาฟื้นตัว จากการส่งออกที่เติบโต ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว หลักๆ มาจากจีนและอินเดียที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนจาก GDP Growth ครึ่งปีแรก ขยายตัวดีกว่าที่ IMF คาดการณ์ ภาพรวมการใช้นโยนบายการเงินในประเทศกำลังพัฒนายังคงผ่อนคลาย แม้มีบางประเทศที่ลดดอกเบี้ยสวนกระแสโลก เช่น รัสเซีย และอินเดีย

นางภรณี กล่าวถึง เศรษฐกิจไทยว่าในปี 2561 จะขยายตัวดีขึ้นแตะระดับ 4% จากคาด 3.5% ในปีนี้ โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คือ ภาคส่งออกที่ยังสดใส ควบคู่กับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ ในปี 2561 คาดมีโครงการเปิดประมูลมูลค่าสูงราว 5.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนเริ่มเร่งตัวขึ้น เห็นได้จากยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สิ้นสุดมิ.ย. 2560 สูงถึง 3 แสนล้านบาท เพิ่มจากไตรมาสแรกที่มีเพียง 6 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ 46% ของยอดขอส่งเสริมจาก BOI เป็นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม S curve และ New S curve ขณะที่พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งถือเป็นกฎหมายสาคัญอีกฉบับจากทั้งหมด 3 ฉบับ (2 ฉบับแรกผ่านไปแล้ว คือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขใหม่และ พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ) ขั้นตอนปัจจุบันคือ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา

“พ.ร.บ.EEC ถือเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นต่อเอกชนให้เดินหน้าลงทุนในไทย โดยเฉพาะการซื้อที่ดิน เพื่อลงทุนสร้างโรงงาน น่าจะเห็นได้ปลายปีนี้ ต่อเนื่องไปปีหน้า เราจะได้เห็นการนำเข้าเครื่องจักร ภาพการลงทุนของเอกชนจะชัดเจนในปีหน้า เป็นต้นไป สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อ GDP จะเพิ่มขึ้น จากตอนนี้ที่ต่าเพียง 18% เทียบกับ 33% ช่วงก่อนเกิดวิกฤตต้มยากุ้ง” รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานวิจัย ASPS กล่าว

นางภรณี กล่าวถึง กำไรของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า งวดครึ่งปีแรกนี้บจ.มีกาไรรวม 5.13 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51% ของประมาณการทั้งปี 2560 ที่ทำไว้ 9.9 แสนล้านบาท หรือ 101.36 บาทต่อหุ้น เติบโต 7.1% จากปี 2559 โดยในครึ่งปีหลังคาดว่ากำไรของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจะทำกำไรได้ดีกว่าครึ่งปีแรก ทำให้ทั้งปีนี้กาไรของบจ.น่าจะเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยฯคาด สำหรับปี 2561 คาดกำไรบจ.อยู่ที่ราว 1.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น 110.4 บาทต่อหุ้น เติบโต 8.9% จากปีนี้

นอกเหนือจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และกำไรของบจ.จะหนุนตลาดหุ้นไทยแล้ว ราคาหุ้น (valuation) ของหุ้นไทยยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่น กล่าวคือ ผลตอบแทนของหุ้นไทยปีนี้ยัง underperform กว่าที่อื่นๆ และหากมองไปถึง 2561 พบว่าเอเชียยังน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว โดยคาดหุ้นไทย มี EPS Growth ราว 8.9% และมีโอกาสเติบโตมากกว่านี้หาก GDP Growth เกิน 4% ส่งผลให้ Expected P/E ปี 2561 ของตลาดหุ้นไทยลดเหลือ 15 เท่า จาก 16.4 เท่าในปี 2560 ทาให้ดึงดูด fund flow จากนักลงทุนต่างชาติ

ปัจจุบันการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย (Foreign Holing) อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า 14 ปี ล่าสุดเดือน ส.ค. 2560 มียอดปิดโอนทะเบียนเป็นชื่อนักลงทุนต่างชาติ 24.16% และปิดโอนในชื่อ NVDR อีก 6.78% รวมเป็น 30.94% จากที่เคยสูงสุด 36.88% ในช่วงต้นปี 2555 รวมทั้งการซื้อ-ขายสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติ ที่เป็นมูลค่าตลาดก็ยังไม่สูง เมื่อเทียบกับช่วงปี 2552 จนถึงกลางปี 2556 ที่ต่างชาติซื้อสะสมหุ้นไทย คิดเป็นมูลค่าตลาด 4.7 แสนล้านบาท แต่หลังจากนั้นขายออกต่อเนื่อง จนมูลค่าซื้อสุทธิสะสมเข้าใกล้ศูนย์ช่วงปลายปี 2558 จากนั้นก็เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาเพียงเล็กน้อยในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมียอดซื้อสุทธิสะสมอยู่ที่ราว 1.12 แสนล้านบาท ยังต่ำมากเมื่อเทียบกับ 4.7 แสนล้านบาท สะท้อนว่าการถือครองหุ้นของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะที่ under-owned

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะเติบโตดี คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มขนส่ง กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ เลือกหุ้นที่มีประเด็นสนับสนุน เช่น Domestic Play ที่อิงเศรษฐกิจในประเทศ คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และ Global Play ที่อิงกับกระแสการฟื้นตัวของโลก คือ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มส่งออก เป็นต้น


หุ้นไทย เอเซียพลัส