ออร์เดอร์น้ำมะพร้าวพุ่ง รัฐบาลปินส์เร่งช่วยปรับปรุงสวนทั่วประเทศ

10 December 2015


หลังจากที่มะพร้าวได้กลายเป็นพื้นเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะที่ทั้งเนื้อและน้ำเป็นอาหารสุขภาพใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามากมายหลายชนิดตั้งแต่เครื่องสำอางไปจนถึงยาไล่ยุงประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้ส่งออกอันดับ 1 และผู้ผลิตอันดับ 2 ของโลกกำลังเร่งปรับปรุงสวนมะพร้าวทั่วประเทศ

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า สวนมะพร้าวของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาผลผลิตน้อยลงเนื่องจากต้นมะพร้าวส่วนใหญ่ปลูกมานานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมักจะโดนพายุทำให้ต้นไม้ล้มโค่นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงสวนมะพร้าวอย่างเร่งด่วน

รายงานข่าวระบุว่า ต้นมะพร้าวเป็น ต้นไม้แห่งชีวิตของฟิลิปปินส์ เนื่องจาก 1 ใน 3 ของประชากรฟิลิปปินส์มีรายได้จากการขายผลผลิตมะพร้าว โดยล่าสุดมีตัวเลขจากองค์การมะพร้าวแห่งฟิลิปปินส์ว่า ทั้งประเทศมีต้นมะพร้าว 338 ล้านต้นให้ลูกมะพร้าว 15,344 ล้านผลต่อปีมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย

Mr. Romulo Arancon ผู้บริหารองค์การมะพร้าวแห่งฟิลิปปินส์ กล่าวในการประชุมใหญ่มะพร้าวของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงต้นปีนี้ว่า ‘ขณะนี้น้ำมะพร้าวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ ทำเงินได้ 450 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 16,200 ล้านบาท) ต่อปีโดยที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Mr. Arancon ระบุว่าฟิลิปปินส์ในปี 2555 ส่งน้ำมะพร้าวออกเป็นมูลค่าสูงสุด 18.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 666 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเพียง 4 % ของความต้องการในตลาดโลกเท่านั้น ยังสามารถส่งออกได้อีกมากถ้ามีสินค้า

ซีเอ็นเอ็นระบุว่า ฟิลิปปินส์ส่งออกมะพร้าวไปขายประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนีและจีน มีอัตราเพิ่มของการส่งออกในช่วง 7 ปีถึง 1,000 % โดยในปี 2557 ส่งออกได้ 22,681 ตัน ขณะที่ปี 2551 ส่งออกได้เพียง 1,600 ตัน

อย่างไรก็ดีมีรายงานในสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาว่า แม้ฟิลิปปินส์จะส่งออกมะพร้าวได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ คนปลูกมะพร้าว 60% ยังมีฐานะที่ยากจน เนื่องจากระบบการส่งออกมะพร้าวของฟิลิปปินส์ต้องพึ่งคนกลางหลายระดับและโดนคิดค่าขนส่งและจัดการที่แพงทำให้เงินที่ชาวสวนได้เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับราคาส่งออก

การส่งออกมะพร้าวที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ร่วมมือกับองค์การอาหารโลกสนับสนุนให้ชาวสวนมะพร้าวขยายสวนมะพร้าวและปลูกมะพร้าวใหม่ในสวนที่โดนพายุไต้ฝุ่นทำลายไป โดยปกติการปลูกมะพร้าวจะใช้เวลา 6-8 ปีจึงจะได้ผลซึ่งนอกจากจะสนับสนุนพันธุ์มะพร้าวแล้ว รัฐบาลยังได้ช่วยอบรมให้ชาวสวนปลูกมะพร้าวถี่ขึ้นในเนื้อที่เท่าเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิต และยังแจกจ่ายถังเก็บพันธุ์มะพร้าวที่แข็งแรงและป้องกันแมลงได้

นอกจากนี้การช่วยให้มีการปลูกมะพร้าวเพิ่มแล้ว รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งส่งเสริมการปลูกป่าโกงกางเพื่อป้องกันสวนมะพร้าวจากการกัดเซาะหน้าดินของน้ำทะเลและใช้เป็นที่กำบังลมพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,112 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558


อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ น้ำมะพร้าว สวนมะพร้าว Mr. Romulo Arancon