โอกาสธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมืองตากาล็อก

11 December 2015


ฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM Bank รายงานว่า ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในช่วงเร่งพัฒนาประเทศ ทำให้มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมากตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดี ตลอดจนการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยผุดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีจำนวนกว่า 100 ล้านคนมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย อีกทั้งการแข่งขันก็ยังไม่รุนแรงนักจึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดดังกล่าว

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในฟิลิปปินส์ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัวเฉลี่ยกว่าร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงปี 2558-2562 เป็นปัจจัยสำคัญในการเกื้อหนุนการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ทั้งอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ โครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบิน เป็นต้น อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากเงินส่งกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศสูงถึง 24.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2557

2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก สะท้อนได้จากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) ของธนาคารโลกในปี 2557 ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 57 ของโลก (ไทยอยู่อันดับ 35) จากการจัดอันดับทั้งหมด 160 ประเทศ หรืออยู่อันดับ 6 ของอาเซียน รั้งท้ายประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมทุกประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) เพื่อช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล

3.รัฐบาลผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุนให้เอื้อต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างของต่างชาติมากขึ้น โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของต่างชาติสามารถรับงานภาครัฐได้เองทั้งหมดจากเดิมที่จำกัดให้บริษัทที่รับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงการก่อสร้างของภาครัฐมีบริษัทต่างชาติถือครองหุ้น (Equity Ownership)ได้ไม่เกินร้อยละ 25 แต่ทั้งนี้บริษัทต่างชาติที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายใต้ใบอนุญาตใหม่เรียกว่า "Quadruple A" หรือ "AAAA" ซึ่งกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไว้ที่ 1 พันล้านเปโซ (ราว 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สำหรับโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทยในฟิลิปปินส์นั้น รายงานฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงตัวเลขจำนวนโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2557 Philippines Statistics Authority (PSA) ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างจำนวน 126,875 โครงการมูลค่า 366.6 พันล้านเปโซเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และบ้านเดี่ยว ขณะช่วงไตรมาสแรกปี 2558 PSA อนุมัติโครงการก่อสร้างจำนวน 29,688 โครงการ มูลค่า 79.2 พันล้านเปโซ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ Colliers International ยังคาดการณ์ว่า ภายในปี 2559-2560 จะมีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมราว 25,000 ยูนิตในย่านธุรกิจของกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ราว 58,000 ยูนิต นอกจากนี้ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ยังมีโครงการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวน 25 โครงการ มูลค่ากว่า 800 พันล้านเปโซ (ประมาณ 17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งประกาศให้นักลงทุนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP

การขยายตัวของภาคก่อสร้างและการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว นับเป็นโอกาสของธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างไทย ทั้งที่เข้าไปประมูลงานและรับเหมาช่วง (Sub-contract) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อสร้างในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเป็นผู้ผลิตหรือส่งออกวัสดุก่อสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจบริการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยล่าสุดบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่างราคาประมาณ 1-2 ล้านบาทในฟิลิปปินส์ โดยเบื้องต้นจะเน้นทำเลในกรุงมะนิลา หลังจากเมื่อปี 2556 ได้ลงทุนซื้อต่อกิจการสำนักงานให้เช่าในกรุงมะนิลาขนาด 2,000 ตารางเมตร มูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถเก็บค่าเช่าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นระบบภาษี ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบการนำเข้าแรงงาน เป็นต้น รวมถึงทำเลโดยเฉพาะในบางพื้นที่ เช่น บนเกาะ Mindanao ตอนใต้ของประเทศยังมีปัญหาความไม่สงบจากกลุ่มกบฏ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องนำมาพิจารณาด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,112 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558


กลุ่มอาเซียน ศุภาลัย ประเทศฟิลิปปินส์ ธุรกิจรับเหมา