องค์การส่งเสริมโคนมผนึกแมคโดนัลด์จับลูกค้าคนรุ่นใหม่

11 December 2015


ตลาดนมพร้อมดื่ม 5 หมื่นล้านคึกคัก “อ.ส.ค.” เร่งปรับแผนขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ผนึกแมคโดนัลด์เพิ่มช่องทางขายนมยูเอชที ปลื้มหลังชิมลางเดือนเดียวยอดโตทะลุเป้า100% เล็งเตรียมเปิดตัวนมไลน์ใหม่เจาะเฉพาะกลุ่มในปีหน้า

ส่วนแบ่งการตลาดนม UHTดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผูผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เปิดเผยว่า หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ นโยบายการทำตลาดของกลุ่มนับจากนี้จะให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี อายุตั้งแต่ 15-22 ปีผ่านช่องทางโมเดิร์น เทรดซึ่งถือเป็นช่องทางที่มีการเติบโตสูงราว 20%ขณะที่เทรดดิชันนัลเทรด มีการเติบโต 1-3% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนยอดขายจากโมเดิร์นเทรด 55% และเทรดดิชันนัลเทรด 45%

ล่าสุด อ.ส.ค. จับมือแมคโดนัลด์วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในรูปแบบยูเอชที 3 รสชาติได้แก่ รสจืด รสหวาน รสช็อกโกแลตขนาด 200 มล. ในร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าในเดือนแรกสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น 100% จากเป้าหมายที่วางไว้ โดยเบื้องต้นมีการเซ็นสัญญาปีต่อปี แต่ในอนาคตหากสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จะทำสัญญาในระยะยาวต่อไปอีกทั้งยังมีแผนในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมวันเด็ก และวันสำคัญต่างๆ

“ปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มพ่อแม่ ที่ซื้อนมให้ลูกๆ ดื่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกว่า 50% อยู่แล้ว แต่ด้วยนโยบายของทางองค์กรที่ต้องการขยายตลาดไปยังคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้หาพันธมิตรที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขยายฐานลูกค้า ซึ่งแมคโดนัลด์ถือเป็นร้านอาหารบริการด่วนที่มีวัยรุ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจึงได้จับมือขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแมคโดนัลด์ที่มีจำนวนสูงถึง 8 ล้านคนต่อวันในปัจจุบัน”

ทั้งนี้ อ.ส.ค.เตรียมงบประมาณ110 ล้านบาท ในการลงทุน 3 ส่วนหลักเพื่อสร้างการเติบโตให้องค์กร ได้แก่1.ด้านอุตสาหกรรมโคนม 2.ด้านกิจการโคนม และ 3. ด้านการบริการจัดการภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีแผนในการเปิดตัวและพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้านมที่เจาะเฉพาะเซ็กเมนต์มากขึ้นใน 3 กลุ่มได้แก่ 1.นมสำหรับวัยทำงาน 2. นมสำหรับผู้สูงอายุ 3. นมสำหรับเด็กเบื้องต้นจะมีการเปิดตัว 1 รายการในปีหน้า

อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)อ.ส.ค.ตั้งเป้าหมายที่จะมียอดขาย8.4 พันล้านบาท เตบิ โต 8-10% แบง่เป็นยอดขายในประเทศ 7.5 พันล้านบาท ต่างประเทศ 900 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2558 มีรายได้ราว 8พันล้านบาท โดยยอดขายหลักยังคงมาจากกลุ่มนมยูเอชที 96% พาสเจอไรซ์ 3% และนมเปรี้ยว 1% จากข้อมูลเอซี นีลเส็น พบว่าปัจจุบันตลาดนมพร้อมดื่มมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น5 หมื่นล้านบาท นมไทย-เดนมาร์คมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดนมพร้อมดื่มยูเอชที 43.8% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มี 41% รองลงมา ได้แก่โฟร์โมสต์ 43.7% หนองโพ 8.6%และดัชมิลล์ 2.8% โดยแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผ่านเรื่องของคุณภาพ และเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นหลัก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,112 วันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558


กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นมพร้อมดื่ม ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ นมยูเอชที นมไทย-เดนมาร์ค