ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ทัพอีคอมเมิร์ซจีนตีตลาดไทย (3/4)

25 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ทัพอีคอมเมิร์ซจีนตีตลาดไทย โดย คุณสุรางคณา วายุภาพ ผอ.สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)E-commerce การลงทุน เศรษฐกิจ สุรางคณา วายุภาพ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลาดอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซ สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์