ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ตลาดอีคอมเมิร์ซแตก! (2/4)

25 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ตลาดอีคอมเมิร์ซแตก! โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทธยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)E-commerce การลงทุน เศรษฐกิจ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตลาดอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซ สมาคมอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซไทย ภาวุธ พงษ์วิทธยภานุ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย