ORIทำนิวไฮตั้งแต่เข้าตลาดรับข่าวปันผล-แจกวอร์แรนต์

25 September 2017


นักลงทุนแห่เก็งกำไรหุ้น ORI คึกคัก ดันราคาทำนิวไฮ นับตั้งแต่เข้าตลาด หลังบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีผู้ถือหุ้น 4 ต่อ 1 และเปลี่ยนนโยบายปันผลใหม่จ่ายปีละ 2 ครั้ง

หุ้นบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ระหว่างการซื้อขายแตะ 20 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 ต.ค.2559 และปิดตลาดที่ 19.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ 1.57% มูลค่าการซื้อขาย 264.01 ล้านบาท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 ต.ค.60 วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 5 ต.ค.60 และกำหนดจ่ายวันที่ 20 ต.ค.60 นอกจากนี้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ เป็นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆคณะกรรมการยังอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ORI-W1) จำนวน 406,574,337 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 ในราคาใช้สิทธิที่ 20 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 8 พ.ย.60

นอกจากนี้เห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 406,574,337 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนใหม่ 1,04,677,594 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ORI-W1เงินปันผล ผู้ถือหุ้น วอร์แรนต์ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้