อบรมมาตรฐานวิศวกรจีนร่วมโครงการรถไฟไทย-จีนรุ่น1

25 September 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นที่1 ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน เยี่ยมชมการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยมีนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการเยี่ยมชม ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนด้านศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกรได้จัดอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟไทยจีน รุ่นที่ 1 จำนวน 77 คน ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2560 เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 30/2560 เรื่องมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมาโดยการอบรมใช้เวลา 3 วัน และ การทดสอบใช้เวลา 1 วัน หัวข้อที่ทำการอบรมแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ 1. ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกร และ 2. ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย เช่น สภาพพื้นที่ ชั้นดิน ภูมิอากาศ น้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งวิศวกรจีนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยวิศวกรจีนระดับ Professor Professional, ระดับ Senior Professional และ ระดับ Professional ครอบคลุมทั้งด้านงานโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และอื่น โดยเฉพาะวิศวกรที่จะเข้าทำงานในช่วง 3.5 กิโลเมตรแรกช่วงระหว่างสถานีกลางดง-ปางอโศก ซึ่งสภาวิศวกรจะออกใบรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบให้แก่วิศวกรจีนต่อไปกระทรวงคมนาคม รถไฟไทย-จีน สภาวิศวกร วิศวกรจีน