ประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย สัญจร จ.ร้อยเอ็ด

23 September 2017


- 23 ก.ย. 60 - นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมประชุมประจำเดือนของสมาคม ครั้งที่ 8/2560 (สัญจร) จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรับทราบสถานการณ์ข้าว ผลผลิตข้าว ปี 60/61 และรับทราบปัญหาต่างๆ และข้อเสนอแนะตลอดจนสถานการณ์เรื่องน้ำ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 28 จังหวัด จำนวน 100 กว่าท่าน


โรงสี สมาคมโรงสีข้าวไทย เกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย