ปชช.อยากให้จัดครม.สัญจร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

24 September 2017


ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีแนวคิดที่จะจัดการประชุม ครม.สัญจรใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพบปะประชาชนและติดตามการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งการจัด ครม. สัญจรครั้งล่าสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้มีประชาชนจำนวนมากมารอพบปะพูดคุย และมีนักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุม ครม.สัญจร “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,204 คน ระหว่างวันที่19-23 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1) ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อันดับ 1 เป็นกิจกรรมที่ดี นายกฯได้ลงพื้นที่ ใกล้ชิดประชาชน 72.92%

อันดับ 2 กระตุ้นให้ข้าราชการในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งทำงาน 71.26%

อันดับ 3 ช่วยสร้างสีสัน บรรยากาศคึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจ 64.62%

อันดับ 4 ระยะเวลาการลงพื้นที่แต่ละจังหวัดน้อยเกินไป อยากให้เพิ่มมากขึ้น 56.64%

อันดับ 5 การจัด ครม. สัญจรแต่ละครั้ง อยากให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 44.10%

2) กรณี นักการเมืองจากพรรคชาติไทยพัฒนามาต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประชุม ครม.สัญจร


ครั้งนี้ ประชาชนคิดว่าทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดี 67.94%

อันดับ 2 แต่ละพรรคมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 65.45%

อันดับ 3 ยังมีความขัดแย้งเหมือนเดิม แก่งแย่งผลประโยชน์กัน 59.14%

3) สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการจัด ครม.สัญจร ครั้งนี้ คือ


อันดับ 1 ทำให้ประชาชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกับนายกฯ อย่างใกล้ชิด 68.52%

อันดับ 2 ได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล ได้รู้นโยบาย แนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา 60.38%

อันดับ 3 เป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว ทำให้คนรู้จักมากขึ้น 53.99%

4) ตามกำหนดการจัด ครม.สัญจร ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและหากจะมีการจัด ครม.สัญจรหลังจากนี้ ประชาชนอยากให้จัดที่ใด

อันดับ 1 3 จังหวัดชายแดนใต้ 59.63%

อันดับ 2 จ.เชียงใหม่ 32.72%

อันดับ 3 จ.อุดรธานี 26.38%

อันดับ 4 จ.ขอนแก่น 17.28%

อันดับ 5 จ.ตรัง 16.34%


สวนดุสิตโพล ชายแดนใต้ ครม.สัญจร