ไพรเวตแบงก์นอกชวนเศรษฐีตั้งทรัสต์

26 September 2017


กสิกรไทย เผยเห็นสัญญาณ Private Banker ต่างชาติชวนเศรษฐีลงทุนตั้งกองทรัสต์ต่างประเทศหลังเห็นลู่ทางกฎหมายไทยไม่เอื้อ แนะลูกค้าคนรวยลงทุนกองทุนเบ็ดเสร็จ วงเงิน4-5หมื่นล้านบาทผลตอบแทนเฉลี่ย 5-7%

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวตแบงก์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในระหว่างที่ประเทศไทยรอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งทรัสต์ทำให้มี Private Banker ของต่างประเทศชักชวนลูกค้ามั่งคั่ง (Wealth) ไปลงทุนโดยตั้งกองทรัสต์ในต่างประเทศ เพราะเห็นลู่ทางว่าไทยขาดการลงทุนเหล่านี้ และไม่มีกฎหมายรองรับจึงมีความเป็นไปได้ที่จะชวนคนไทยออกไปลงทุน และพบว่ามีลูกค้ามั่งคั่งบางส่วนออกไปลงทุนในกองทรัสต์อย่างไรก็ตามจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่เหมาะสมกับโซลูชันการลงทุนแบบนี้ เพราะการตั้งทรัสต์จะต้องโอนสินทรัพย์ไปต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าไทยส่วนใหญ่สินทรัพย์อยู่ในไทยและมีสินทรัพย์หลายอย่างที่ไม่สามารถโอนไปต่างประเทศได้ เช่น ที่ดินหรือหุ้น จึงมีข้อจำกัด ทำให้สุดท้ายกองทรัสต์จะตอบโจทย์แค่บางส่วนเท่านั้น

ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยยังไม่มีลูกค้าที่ออกไปตั้งกองทรัสต์แต่อยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผน เพราะการตั้งทรัสต์นั้นค่อนข้างซับซ้อน เช่น จะตั้งทรัสต์ในสัญชาติไหน มีทั้งฮ่องกงสิงคโปร์ อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน และทรัพย์สินไหนเหมาะกับทรัสต์รูปแบบใดและการจัดการทรัสต์ต้องเป็นแบบใด

สำหรับแนวนโยบายการลงทุนในต่างประเทศนั้น ธนาคารมองเห็นแนวโน้มหรือกระแสการลงทุนกองทุนแบบเบ็ดเสร็จมากขึ้น เพราะลูกค้าไม่ต้องตัดสินใจเองในการลงทุนและความเสี่ยงน้อยกว่า 2เท่าของหุ้นรายตัว ซึ่งลดความเสียหายจากการลงทุนได้โดยในช่วงปีที่ผ่านมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7%

ปัจจุบันธนาคารได้เสนอขายกองทุนรวมแบบเบ็ดเสร็จอยู่ 4-5 แบรนด์ มีเม็ดเงินลงทุนรวมแล้วประมาณ4-5 หมื่นล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนค่อนข้างดีโดยเฉลี่ยผลตอบแทน 5-7%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,299 วันที่ 24 - 27 กันยายน พ.ศ. 2560


ทรัสต์ เศรษฐี ไพรเวตแบงก์