จิตอาสา ซีพี ออลล์ ร่วมกับชุมชนฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

25 September 2017


แม้สถานการณ์นํ้าท่วมที่สกลนครจะคลี่คลายลงไปแล้ว แต่ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น และยังต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการช่วยฟื้นฟูเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ดังเดิม โดยเฉพาะโรงเรียน แหล่งบ่มเพาะให้เยาวชนมีการศึกษา มีความรู้

จากการลงพื้นที่ของชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น พบว่ามีหลายแห่งที่ต้องการการฟื้นฟูหลังนํ้าท่วม โดยเฉพาะ โรงเรียนบ้านดอนแคน “คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” ในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งถูกนํ้าท่วมจนอุปกรณ์การเรียนการสอนสำคัญๆ เสียหาย ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงกระดานดำแทบ

ไม่เหลือให้ใช้งาน การซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย ทำโดยชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่รอบๆ โรงเรียนบ้านดอนแคน กว่า 300 คน ได้ร่วมกันลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยฟื้นฟูโรงเรียนหลังนํ้าท่วม ผ่านโครงการ “ยิ้ม ปัน สุข” หนึ่งในโครงการซีเอสอาร์ของ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นฯ ในเมืองไทย เพื่อช่วยซ่อมแซมห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ ที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกับมอบคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา หนังสือ และกระดานดำเพื่อทดแทนกระดานดำที่พังเสียหายจากนํ้าท่วม

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์“การแบ่งปันโอกาสเพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่เรียนรู้ มาจากพนักงานจิตอาสา ซีพี ออลล์ ที่มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นออกไปร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเมืองไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคมของเรา” นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวในฐานะประธานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์

ด้าน นายเจริญ สุวรรณโน ตัวแทนชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่บ้านดอนแคน หมู่ 10 ตำบลหนองลาด จ.สกลนคร เล่าว่า ต้องขอบคุณ ซีพี ออลล์ มากๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูที่โรงเรียนของเด็ก เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งจะทำให้เยาวชนมีอนาคต

“โรงเรียนแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางในการประชุมหารือพัฒนาชุมชน ถ้าโรงเรียนอยู่ในสภาพพังเสียหายแหล่งเรียนรู้ก็จะสูญหายไปด้วย ขอขอบคุณความมีนํ้าใจของพลังจิตอาสาซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และชาวบ้านจิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งมาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมของที่เสียหาย ทำให้แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษามีสภาพที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,299 วันที่ 24 - 27 กันยายน พ.ศ. 2560


น้ำท่วม เซเว่น อีเลฟเว่น ซีพีออลล์