ผู้แทนจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ-สถานีข่าวสปริงนิวส์”

21 September 2017


ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสถานีข่าวสปริงนิวส์” เพื่อเตรียมวางรากฐานจัดตั้งสถานีโทรทัศน์และสตูดิโอประจำศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ในเดือน ต.ค. นี้

  

วันที่ 21 ก.ย. 60 | นายแก้วเจริญ เซี่ยยิ้งยาง หัวหน้ากรมโฆษณา-อบรม ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ แห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ, อธิบดีกรมโฆษณาและอบรม, หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกที่รับผิดชอบงานด้านรายการโทรทัศน์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชม “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสถานีข่าวสปริงนิวส์” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต รวมถึงศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และนายภานุพงษ์ ทินกร ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์รายการข่าว สถานีข่าวสปริงนิวส์ ให้การต้อนรับ

 

 

นายแก้วเจริญ ระบุว่า ทาง สปป.ลาว ต้องการจะพัฒนาระบบโครงข่ายสถานีโทรทัศน์ให้ตอบรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปิดเออีซี ซึ่งมีแผนจะสร้างในเดือน ต.ค. นี้ โดยสาระสำคัญจะเน้นการติดตามการทำงานของภาครัฐเป็นหลัก และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอีกช่องทาง

  ฐานเศรษฐกิจ สปป.ลาว สื่อลาว ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ