จับตาโครงสร้างตลาดกัมพูชาเปลี่ยน กดดันสินค้าไทยเผชิญการแข่งขัน

21 September 2017


จับตาโครงสร้างตลาดกัมพูชาเปลี่ยน กดดันสินค้าส่งออกไทยเผชิญการแข่งขันจากจีนและเวียดนาม

อัตราขยายตัวของการส่งออกไทยไปยังกัมพูชา (ไม่นับรวมน้ำมันสำเร็จรูปและทองคำที่มีความผันผวนทางราคา) ในระยะ 5 ปีหลังที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) เฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.2 ต่อปี ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 18.6 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ก่อนหน้า (ปี 2550-2554) สะท้อนทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาและให้ภาพความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในกัมพูชาที่ปรับตัวลดลงอย่างน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกหลักของไทยยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในกัมพูชาในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกไทยไปกัมพูชาในปี 2560 น่าจะเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.5 หรือมีมูลค่า 4,977 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยจะยังประคองความสามารถในการส่งออกไปยังกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเอาไว้ได้ ทั้งนี้ ควรจับตาประเทศคู่แข่งทางการค้าอย่างจีนและเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกสินค้าที่สอดคล้องและตอบสนองโครงสร้างทางธุรกิจและการนำเข้าที่เปลี่ยนไปของกัมพูชามากกว่าไทย อันจะนำไปสู่ความท้าทายต่อสินค้าส่งออกไทยไปยังกัมพูชาได้ในอนาคต

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


 

 


ตลาดกัมพูชา การแข่งขัน สินค้าไทย