ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เมืองไทยกับภาวะสังคมสูงวัยกับงบ 5 แสนล้านบาท (3/4)

20 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น เมืองไทยกับภาวะสังคมสูงวัยกับงบ 5 แสนล้านบาท รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงวัย ผู้สูงวัย คนแก่ เบี้ยผู้สูงวัย