ส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือน

20 September 2017


- 20 ก.ย. 60 - นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2560

พบว่าจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2560 มีทั้งสิ้น 177,415 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ของปีที่ผ่านมา 13.48% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่ม 16.21% และ 67.29% ตามลำดับ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 7.05% และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 11.52%

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,287,472 คัน ลดลงจากเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมที่่ผ่านมา 1.24%


ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 67,962 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว  6.8% และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  4.3% ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นจากค่ายรถต่างๆ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว

ขณะที่ยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า รถยนต์มียอดขาย 543,120 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.2%

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนสิงหาคม 2560 ส่งออกได้ 102,907 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมในปีที่ผ่านมา 9.26% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 14 เดือน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และตลาดแอฟริกา คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 54,209.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา  6.19%


เมื่อแบ่งการส่งออกจะพบว่าเครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,981.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 9.66% ,ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,157.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 13.2% และ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,153.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 13.91% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 76,501.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 7.16%

ขณะที่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 729,328 คัน ลดลงจากปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกัน 7.46% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดอเมริกาเหนือ มีมูลค่า การส่งออก 385,726.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 8.52%


ส.อ.ท. สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งออกรถยนต์ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย