ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ผลกระทบค้าปลีก-ค้าส่งจากภาษีบาป (3/4)

18 September 2017






รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ผลกระทบค้าปลีก-ค้าส่งจากภาษีบาป โดย คุณสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าปลีก-ส่งไทย รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)



เบียร์ บุหรี่ เหล้า ภาษีบาป ค้าปลีก-ค้าส่ง