กักตุน ‘เหล้า-บุหรี่’ คุก! 7 ปี 

17 September 2017


 

อธิบดีกรมการค้าภายใน รุดตรวจสอบป้ายร้านขายเหล้า-บุหรี่ หากขายราคาเกินควรต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้ายาสูบไทยได้ระบุว่าจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรี่ ทำให้เกิดผลกระทบสินค้าขาดตลาด เนื่องจากผู้ค้าเตรียมกักตุนเพื่อรอเก็งกำไร หรือร้านค้าบางแห่งปรับราคาบุหรี่ขึ้นจากเดิมนั้นกระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงว่าในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลราคาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในเรื่องของการกักตุนนั้น เป็นการดูแลสินค้าที่ประกาศเป็นสินค้าควบคุมซึ่งโดยปกติคือสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพของประชาชนเท่านั้นโดยที่สุรา และบุหรี่ นับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงมิได้ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุม จึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องการกักตุนตามกฎหมายในความดูแลของกรมได้ สำหรับเรื่องการจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควร หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงการจำหน่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าบุหรี่และสุรา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งสินค้าบุหรี่ ซิกาแรต ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาททั้งนี้ สินค้าเหล้าและบุหรี่นั้น กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานกำกับดูแลใบอนุญาตการจำหน่ายซึ่งมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตได้ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมทั้งให้ราคาจำหน่ายปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น หากพบว่ามีการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าบุหรี่ และสุรา สามารถร้องเรียนต่อกรมสรรพสามิตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 


บุหรี่ จำคุก คุก เหล้า ตุ๋น กัก ผิดกฏหมาย