ออลไทยแท็กซี่ลุยTAXI-OKตจว.เปิดรับศูนย์ตัวแทนฯและพนักงาน

17 September 2017


ออลไทยแท็กซี่ ลุยเปิดรับศูนย์ตัวแทนฯ และพนักงานขับรถแท็กซี่ (ผู้จัดการประจำรถ) เดินหน้าขยายพื้นที่บริการต่างจังหวัด สนองนโยบายภาครัฐภายใต้โครงการ TAXI-OK เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

นายสุเทพ บุญงอก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการในกลุ่มผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในต่างจังหวัด ซึ่งมีปริมาณการใช้รถแท็กซี่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ และการขยายตัวเมือง การกระจายรายได้ และความเจริญไปสู่ชนบทในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และด้วยแผนการดำเนินธุรกิจของออลไทยแท็กซี่ ที่มุ่งเน้นสร้างการคมนาคมที่มีคุณภาพ ชูจุดแข็งด้านการให้บริการรถแท็กซี่ด้วยระบบทันสมัย มีความปลอดภัย ในราคาค่าโดยสารตามอัตราที่ทางราชการกำหนด เน้นการพัฒนาบุคลากร และเลือกใช้รถที่มีมาตรฐานมาให้บริการประชาชนประกอบธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม หลังการเปิดตัวบริการแท็กซี่รูปแบบใหม่ ALL THAI TAXI ที่กรุงเทพฯ และขยายพื้นที่ให้บริการที่ต่างจังหวัด โดยนำร่องให้บริการแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ปัจจุบัน ออลไทยแท็กซี่ เปิดโอกาสและมองหาผู้ที่สนใจร่วมพัฒนาบริการแท็กซี่ไทยให้เป็นแท็กซี่ที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทำอาชีพ ขับรถแท็กซี่ให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครศูนย์ตัวแทนออลไทยแท็กซี่ในต่างจังหวัดและพนักงานขับรถแท็กซี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ครั้งนี้ การขยายศูนย์ตัวแทนออลไทยแท็กซี่ในต่างจังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคกลาง สำหรับจังหวัดที่เปิดรับทั้งหมด 9 จังหวัด (จังหวัดละ 1 ราย) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ระยอง, สระบุรี, ลพบุรี, เชียงรายและนครสวรรค์ โดยรายละเอียดของการเป็นศูนย์ตัวแทนออลไทยแท็กซี่ สามารถดำเนินงานในนามบุคคล หรือนิติบุคคล มีพื้นที่จัดตั้งเป็นสำนักงาน พร้อมที่จอดรถแท็กซี่ อย่างน้อย 1-2 คัน เพื่อใช้ในการตรวจเช็ครถแท็กซี่ตามมาตรฐานบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการรับสมัครพนักงานขับรถ (ผู้จัดการประจำรถ) ประจำจังหวัดนั้นๆ

อีกทั้งสามารถบริหารจัดการ รถแท็กซี่ และพนักงานขับรถในสังกัดให้ดำเนินการภายใต้การให้บริการที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยมาตรฐานรถออลไทยแท็กซี่ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก ตามโครงการ TAXI-OK ที่กำหนดให้แท็กซี่ทุกคัน นำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือบริหารสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้รับบริการ ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศนายสุเทพ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขยายศูนย์ตัวแทนออลไทยแท็กซี่ในต่างจังหวัด ออลไทยแท็กซี่เปิดรับสมัครพนักงานขับรถแท็กซี่ (ผู้จัดการประจำรถ) โดยต้องผ่านการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี และมีคุณธรรม โดยผู้สมัครเพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ใบขับขี่รถสาธารณะ เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์สุจริต อดทน รักงานบริการ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้นกับบริษัทฯ จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในตัวรถ การใช้งานเกี่ยวกับ การใช้งาน Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยวิทยากรผู้ชำนาญ เพื่อตอบรับการยกกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทำอาชีพขับรถแท็กซี่ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ออลไทยแท็กซี่ ให้บริการรถแท็กซี่ระดับพื้นฐานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากสังคม มาเป็นเวลากว่า 2 ปี นับเป็นรถแท็กซี่สาธารณะต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ตั้งเป้าให้ประชาชน ได้รับความสะดวกจากการเปิดให้บริการในครั้งนี้ ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ มีคุณสมบัติดังกล่าวสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัดต่างจังหวัด แท็กซี่ TAXI OK ออลไทย