ฝ่าดงเจ้าหนี้ลุยฟื้นฟูเอิร์ธระทึกไต่สวน18ก.ย.16รายค้านหนี้งอก-อีวาย

19 September 2017


ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) นัดแรกวันที่ 18 กันยายน 2560 ด้วยมูลหนี้ประมาณ 4.74 หมื่นล้านบาท โดยเสนอชื่อ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) เป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ขณะที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินใช้สิทธิยื่นต่อกรมบังคับคดี เพื่อขอคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการโดยลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียวดังกล่าว

แหล่งข่าวจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ยื่นคำคัดค้านไปยังสำนักงานฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง โดยคัดค้านใน 2 ประเด็น ได้แก่ มูลหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจำนวน 2.6 หมื่นล้านบาท และการตั้ง EY เป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทเอิร์ธฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยอ้างว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทั้งๆที่ในงบการเงินไตรมาส 1/2560 ที่บริษัทเอิร์ธฯ แจ้งต่อตลาดหลัก ทรัพย์ฯ มีหนี้สินเพียง 2.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ขณะที่สินทรัพย์รวม 3.57 หมื่นล้านบาท

“เจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้นมา ต้องการให้เอิร์ธชี้แจงที่มาที่ไป นอกจากนี้เอิร์ธเพิ่งยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้แต่งตั้ง EY เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนซึ่งเป็นการเสนอในช่วงเวลากระชั้นก่อนวันศาลนัดไต่สวน” แหล่งข่าวกล่าว

เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทเอิร์ธฯ ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดของมูลหนี้ โดยเฉพาะที่มาของประมาณการมูลหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเอกสารที่บริษัทเอิร์ธฯรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นเป็นรายละเอียดเฉพาะผล Special Audit ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ชี้แจงเท่านั้น

“หากผลการไต่สวนมีความกระจ่างชัดเจน ธนาคารพร้อมจะถอนคำคัดค้าน โดยลูกหนี้ไม่ต้องกังวล ขณะเดียวกันธนาคารจะต้องดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูกิจการตามที่เอิร์ธเสนอต่อศาลล้มละลายกลางด้วยเช่นกัน”

สถาบันการเงินเจ้าหนี้ของบริษัทเอิร์ธฯ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีมูลหนี้ตามที่ นายขจรพงศ์ คำดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอิร์ธฯ แถลงประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 2,500-3,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 1,800 ล้านบาท และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.)ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทเอิร์ธฯ รายงานผลสอบ special audit เกี่ยวกับประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่ค้าและคู่สัญญาในต่างประเทศ รวมเป็นยอดเรียกร้องประมาณ 36,972 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเอิร์ธฯ คาดว่าจะเสียหาย 75% หรือประมาณ 25,880 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกรมบังคับคดีแจ้งว่ามีเจ้าหนี้ บริษัทเอิร์ธฯ ประมาณ 16 ราย ยื่นค้านฟื้นฟูกิจการทั้งในประเด็นมูลหนี้ ผู้ทำแผน และบางส่วนขวางการฟื้นฟูกิจการ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,297 วันที่ 17 - 20 กันยายน พ.ศ. 2560


ศาลล้มละลายกลาง เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH ฟื้นฟูกิจการ อีวาย คอร์ปอเรท