นักดื่มกระอัก! เหล้าสีขึ้น 30 บาท/ขวด คอบุหรี่สำลัก! ราคาขยับแรง

16 September 2017


 

วันที่ 16 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะได้แถลงชี้แจงการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดมีการปรับราคาขึ้น อาทิ สุรา เบียร์ และยาสูบ ซึ่งอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
อัตราภาษีใหม่ ‘เหล้า-เบียร์-ไวน์-บุหรี่ มีดังนี้
เหล้า

ดีกรีมากราคาแพงขึ้น...เหล้ากลั่นสี 28 ดีกรี ราคาขยับ 8 บาท

ส่วน 40 ดีกรี ปรับขึ้นถึง 30 บาท

 

เบียร์
ราคาถูก เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อกระป๋อง และ 2.60 บาทต่อขวด

ราคาแพงง ลดลง 0.90 บาทต่อกระป๋อง และ 3.5 บาทต่อขวด (เพราะดีกรีต่ำ)

 

ไวน์
ราคาเกิน 1,000 บาท ราคาขยับ 110 บาท

ส่วนที่ต่ำกว่า 1,000 บาทราคา ลดลง 25-60 บาท

 

'บุหรี่'
ราคาถูก (ต่ำกว่า60 บาท/ซอง) ราคาเพิ่มขึ้น 4-15 บาทส่วน

ราคาแพงเกินซองละ 60 บาท ราคาจะเพิ่ม 2-10 บาท

สรรพสามิต เบียร์ บุหรี่ เหล้า ภาษีบาป ไวน์ ภาษีฃ