คาดเฟดปรับลดขนาดงบดุล แต่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00-1.25%

15 September 2017


ประชุมเฟดรอบ 19-20 ก.ย. 60  ... คาดเฟด ปรับลดขนาดงบดุล แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00-1.25% 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เฟดจะมีมติเริ่มดำเนินการปรับลดขนาดงบดุลจำนวน 10 พันล้าน แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 6 พันล้านดอลลาร์ฯ และ MBS จำนวน 4 พันล้านดอลลาร์ฯ ตามลำดับ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของแนวทางปรับลดที่ชัดเจนในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย. 2560 ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน คงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเดิมที่ระดับ 1.00-1.25% เพื่อรอประเมินทิศทางของเงินเฟ้อในช่วงข้างหน้า ทั้งนี้ ผลกระทบของการปรับลดงบดุลต่อตลาดการเงินโลกคงมีไม่มาก เนื่องจากขนาดของการปรับลดงบดุลในช่วงต้นยังค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม จุดสนใจของการประชุมในครั้งนี้คงอยู่ที่การส่งสัญญาณของเฟดถึงความเชื่อมั่นต่อภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการส่งสัญญาณถึงโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในปีนี้

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


 

 

 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เฟด ดอกเบี้ยนโยบาย งบดุล