“สมคิด” ชวนนักธุรกิจมาเลย์ลุยอีอีซี

14 September 2017


รัฐมนตรีคลังมาเลยเซียนำคณะนักธุรกิจเยือนไทย หาลู่ทางส่งเสริมการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น รองนายกฯสมคิดชวนเสือเหลืองลงทุนอีอีซี

วันนี้ (14 ก.ย. 60) - เว็บไซต์ www.thaigov.go.th รายงานว่า ดาโต๊ะ ซรี โจฮารี บิน อับดุล กาห์นิ (Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย คนที่สอง เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยรองนายกรัฐมนตรีแสดงความยิน ที่ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียคนที่สอง และคณะผู้บริหารชมรมธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Business Club - KLBC) เยือนไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 รวมทั้งต่อเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนสอนศาสนาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่มีผู้เสียชีวิต 25 ราย ในช่วงเช้าวันนี้ (14 กันยายน 2560)

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี ที่ทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับการค้าระหว่างกันให้เพิ่มสูงมากขึ้น ด้านการท่องเที่ยว รองนายกรัฐมนตรีแสดงความประทับใจ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาไทย โดยเฉพาะภาคใต้ คิดเป็นอันดับ 2 รองจากจีน และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวไทยในภาคอื่น ๆ ของไทยบ้าง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียคนที่สองแสดงความชื่นชม และประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวของไทยทั่วประเทศ


ด้านความเชื่อมโยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซียคนที่สองกล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขนส่ง การค้าการลงทุน ตลอดจนการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้อง ในการสนับสนุนความร่วมมือผ่านแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจมาเลเซีย ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ พร้อมหวังว่ามาเลเซียจะสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนของมาเลเซีย เข้ามาลงทุนในโครงการสำคัญของรัฐบาลไทย อาทิ โครงการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ ซรี โจฮารี บิน อับดุล กาห์นิ Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani ชมรมธุรกิจกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur Business Club - KLBC