เศรษฐกิจ “ทิเบต” แข็งแกร่ง จีดีพีโตสองหลักติดต่อกัน24ปี!

14 September 2017


- 14 ก.ย. 60 - เขตปกครองตนเองทิเบต มีสถิติการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี (GDP) ในระดับเลขสองหลักติดต่อกันมานาน 24 ปี และคาดว่าปีนี้ทิเบตจะยังสามารถรักษาทิศทางการเติบโตดังกล่าวไว้ได้หลังอัตราการขยายตัวช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 10.8% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในช่วงหกเดือนแรกที่ผ่านมา จีดีพีของทิเบตแตะราว 277,700 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนบุคคลสุทธิของพลเรือนเขตเมืองและเขตชนบทอยู่ที่ประมาณ 76,740 บาท และ 16,050 บาท เพิ่มขึ้น 10% และ 13.9% ตามลำดับเมื่อเทียบปีต่อปี

ส่วนมูลค่าเพิ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ 19,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1% ยอดขายปลีกสินค้าบริโภคทั้งหมดอยู่ที่ 120,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบปีต่อปี

ทั้งนี้ ทิเบตได้เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งด้วยการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บุกเบิกแหล่งทรัพยากร สร้างอุตสาหกรรม และกระตุ้นความเป็นเมือง โดยปัจจุบันมีถนนหลวงยาวกว่า 82,100 กิโลเมตร และเที่ยวบินเชื่อมโยงทิเบตกับ 41 เมืองทั่วโลก


GDP ทิเบต เศรษฐกิจทิเบต