น้ำตาลขอนแก่นไตรมาส3กำไรหด ส่วน 9 เดือนพุ่ง81%

14 September 2017


KSL แจ้งผลงานไตรมาส 3 กำไรสุทธิ 58 ล้านบาท ลดลง 37% จากงวดปีก่อน เหตุรับรู้รายได้ขายน้ำตาลดิบไปต่างประเทศเข้างวดไตรมาส 2 แล้ว ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 1,151 ล้านบาท เติบโต 81%

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.2560 มีกำไรสุทธิ 58.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.013 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 93.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.021 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิ 1,151.25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.261 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 634.63 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.144 บาท

 

KSLนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กำไรลดลง 37% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทน้ำตาลที่ต่างประเทศมีการส่งออกและรับรู้รายได้จากการขายน้ำตาลดิบไปต่างประเทศ แต่ในปี 2559 บริษัทรับรู้รายได้ดังกล่าวในไตรมาส 3 ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายลดลง

ส่วนธุรกิจเอทานอลมีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากราคาขายเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดลง เนื่องจากหยุดซ่อมบำรุงประจำปี อีกทั้งในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีการบันทึกรายการพิเศษจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 45.22 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ไตรมาส 3 กำไรลดลง อย่างไรก็ตามงวด 9 เดือนปี 2560 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 81% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหุ้น กำไร น้ำตาลขอนแก่น