“อนันตพร”ยืนยันไฟฟ้าเพียงพอรองรับอีอีซี

14 September 2017


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานเสวนา “เศรษฐกิจฟื้น...แต่..พลังงานฟุบ?” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.9) ว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการรองรับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ยืนยันความพร้อมในด้านไฟฟ้าและสายส่ง ซึ่งสามารถป้อนไปยังอีอีซีได้อย่างเพียงพอ และหากในอนาคตความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็สามารถขยายการลงทุนเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ในส่วนของการมีส่วนร่วมเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) กระทรวงพลังงานมีการลงทุนประมาณ 5-6  แสนล้านบาท ซึ่งได้รวมการลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , กฟผ. และส่วนของการส่งเสริมพลังงานทดแทนแล้ว ส่วนงบประมาณที่เหลือจะเป็นการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะต้องช่วยกันดึงดูด และสร้างบรรยากาศการลงทุนเพื่อให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้ตามเป้าหมาย

สำหรับนโยบายเร่งด่วนคือ งานด้านอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมพลังงานทดแทนให้เป็นไปตามเป้าหมาย


เศรษฐกิจ พลังงาน อีอีซี วพน.