ดับฝัน! ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ700 บอร์ดค่าจ้าง ยัน! ขึ้นไม่เกิน20บาท

14 September 2017


คณะกรรมการค่าจ้างกลาง จะสรุปค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ เดือนตุลาคมนี้ โดยแต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นไม่เท่ากัน ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่

การปรับค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2561 อยู่ระหว่างการสรุปมติของอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด โดยส่งมาให้กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ และการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำยังใช้รูปแบบที่แต่ละจังหวัดปรับขึ้นไม่เท่ากัน

แต่อย่างไรก็ตามค่าจ้างขั้นต่ำที่ฝ่ายแรงงานเสนอมาวันละ 600-700 บาท คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นก้าวกระโดดจาก 310 บาท และอย่างมากปรับขึ้นได้ไม่เกิน 20 บาท


ขณะที่ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัย หลัก คือ
1.ค่าใช้จ่ายของลูกจ้าง ค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ
2.ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ต้นทุนราคาสินค้า
3.เศรษฐกิจภายในจังหวัด

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเสนอเข้าคณะกรรมการค่าจ้างกลางในเดือนตุลาคม

สำหรับ รูปแบบค่าจ้างลอยตัว มีการเสนอความเห็นเข้ามาแต่ยังไม่มีการรูปแบบนี้มาใช้ในปี 2561 โดยรูปแบบค่าจ้างลอบตัวเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีโครงสร้างค่าจ้างของตนเอง โดยไม่อิงกับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งคาดว่าในช่วง 2- 5 ปี ข้างหน้าอาจมีค่าจ้างต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม และเป็นการจ่ายค่าแรงตามความสามารถของลูกจ้าง เพื่อให้ผู้มีฝีมือได้ค่าจ้างสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีกำหนดค่าแรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 67 สาขา และขยายเพิ่ม 16 สาขา แต่ละสาขาจะมีการวัดระดับความสามารถเพื่อรับค่าจ้างที่ต่างกัน


ค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้นค่าแรง ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ