พาณิชย์เล็งทำรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่รองรับผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการ

14 September 2017


พาณิชย์ เล็งทำรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ อุดช่องโหว่ผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการซื้อของถูกไม่ทั่วถึง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการคนจน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม จะมีร้านธงฟ้าประชารัฐ ประมาณ 2,000 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ซื้อสินค้า ส่วนที่เหลืออีกกว่า 6,000 แห่ง กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย จะเร่งดำเนินการติดตั้งให้เร็วที่สุด และจะติดตั้งให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนหลังจากวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยยอมรับว่าการติดตั้งเครื่องอีดีซีที่ล่าช้านั้น เนื่องจากมีระบบขั้นตอน และเงื่อนไข จึงทำให้การติดตั้งเครื่องในระยะเวลาที่จำกัดอาจติดขัดทั้งนี้ ยอมรับว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่องอีดีซีนั้น อาจกระจายไม่ทั่วถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงเตรียมที่จะจัดทำหน่วยธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ หรือ โมบาย ยูนิต ซึ่งจะนำสินค้าธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายบนรถยนต์ ซึ่งจะติดตั้งเครื่องอีดีซีให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการรูดซื้อได้ด้วย โดยจะประชุมร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กว่า 920 อำเภอ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเชิญชวน และชี้แจง ในการร่วมทำร้านธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ หรือ โมบาย ยูนิต อย่างน้อย อำเภอละ 1 คัน

 

เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าธงฟ้าประชารัฐไปถึงผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการ  เข้าถึงสินค้าธงฟ้าประชารัฐให้ครอบคลุมมากที่สุดรวมทั้งจะสรุปจำนวนการทำร้านธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ด้วย  ส่วนรายการสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและจำหน่าย กว่า 50 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรวมกว่า 252 รายการ ใน 3 กลุ่มสินค้าหลัก ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อุปกรณ์และชุดนักเรียนธงฟ้า ประชารัฐ พาณิชย์ สินค้า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บัตรสวัสดิการ