ทางหลวงชนบทปิดทางยกระดับถนน345ไปถนนราชพฤกษ์4ทุ่มถึงตี5เริ่ม14ก.ย.นี้

14 September 2017


กรมทางหลวงชนบท ปิดการจราจรช่องทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ เฉพาะช่วง 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 เริ่ม 14 ก.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนนทางหลวงหมายเลข 345 ไป ถนนราชพฤกษ์ ในช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ตอน NS1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 208/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ


ขออภัยในความไม่สะดวก หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5527 ในวันและเวลาราชการถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนหมายเลข345